Allrounddisplay för Nestlé Purina PetCare

”Purina Excellent” – Innovativt och snyggt i färre delar skapar större variationsrikedom och en mer effektiv skyltning.

Utmaningen:

För att kunna marknadsföra sitt omfattande sortiment av djurmat på ett framträdande och kostnadseffektivt sätt i butik tar Nestlé Purina PetCare nu hjälp av flexibiliteten hos en modulär displaylösning. Allrounddisplayen som DS Smith har utvecklat är ett system som kan varieras på många olika sätt. Med minimal arbetsinsats kan stomme, hyllor, paneler, bottenhöljen, korgar och funktionella element justeras utifrån behov, precis så som önskas. Oavsett om det handlar om en standardskyltning, nylansering eller ett specialerbjudande innebär DS Smiths sofistikerade byggblocksprincip största möjliga flexibilitet. Tack vare de tryckta visuella hjälpmedlen av hög kvalitet och raffinerad lackad yta, ser det alltid snyggt ut.

Strategin:

Förutom att displaysortimentet är väldigt okomplicerat, kan modullösningen effektivisera hela leveranscykeln både när det gäller produktion och logistik. Det går även att blanda olika grafiska utseenden tack vare de enhetliga displaykomponenterna, och de kan produceras i en och samma produktionscykel. Detta har många fördelar; lägre kostnader för verktyg och utrustning, bättre maskinutnyttjande och kortade ledtider i produktionen av displayerna. DS Smiths smarta allroundlösning kombinerar högsta funktionalitet, effektivitet och kvalitet med en produktpresentation som är lika tilltalande som den är tydlig – vilket ökar försäljningen.

Resultatet: 

En lösning, många utseenden – med DS Smiths modullösning har Nestlé Purina PetCare kunnat minska sitt stora lager av displayer avsevärt och därmed kunnat generera ett stort mervärde genom hela leveranscykeln. Oavsett om det handlar om tillverkning, lagring, paketering eller marknadsföring av det omfattande sortimentet hos återförsäljaren, så effektiviserar allroundlösningen processerna, sänker kostnaderna och säkerställer högre försäljning.