Förpackningar som skyddar Movistars elektronikprodukter och förenklar logistiken

Produkter i elektronikindustrin utvecklas i en hisnande fart, vilket kan leda till huvudbry i hela distributionscykeln. Men tänk om förpackningarna kunde utvecklas i samma fart och göra logistiken smidigare?

Utmaningen:

En dekoderleverantör behövde DS Smiths hjälp med att minska antalet och mängden komponenter i sina förpackningar för många olika produkter med olika mått. Att skydda utrustningen, och då i synnerhet den ömtåliga interna hårddisken, var prioritet nummer ett. Den nya förpackningen skulle också effektivisera palleteringen och se till att streckkoderna på dekodrarna kunde skannas utan att kartongen öppnades.

Strategin:

DS Smith tog fram en förpackning i wellpapp som kan anpassas efter ett stort antal dekoderreferenser grupperade efter storlek, utan att det försämrar skyddet undertill eller på baksidan av  där de flesta känsliga delarna sitter. Därefter utfördes statiska belastningstester för att avgöra hur stark förpackningen behövde vara för att kunna palleteras mest effektivt.

Resultatet:

  • Lägre kostnader genom att bara två förpackningar användes för hela 14 olika produkter
  • Färre skador på hårddiskarna tack vare dubbel botten
  • Mindre komplicerad förpackning eftersom färre delar användes och att själva förpackningen kunde anpassas
  • Sänkta kostnader för transport och lagring tack vare att förpackningarna utformades för att passa storleken på europapallar och lastvolymen därmed kunde optimeras
  • Inga nya kostnader längre fram i och med att förpackningen kan anpassas till kommande produkter
  • Fungerar bättre genom hela distributionskedjan tack vare utskurna ”fönster” som gör streckkoden synlig och läsbar även när dekodern är förpackad