schneider-electronics-packaging-ti2.jpg

Eliminera förpackningsavfall

Schneider Electric har dragit nytta av vår expertis, kunskap och kreativa idéer. I egenskap av förpackningsstrateger har vi hjälpt Schneider Electric att hjälpa sina kunder att minska graden av förpackningsavfall.

Utmaning

Elektroniktillverkaren Schneider Electric vill värna om miljön och har inte bara tydliga mål gällande reducering av koldioxidutsläpp utan vill också hålla nere vattenförbrukning och mängden avfall. Avfallshantering utgör en viktig del av miljöskyddet för företaget.

Schneider Electrics energisnåla produkter hjälper kunderna att minska mängden koldioxidutsläpp. Det är därför helt på sin plats att även förpackningslösningarna ska bidra till mindre utsläpp. Schneider Electric ville åstadkomma mer än att göra sig av med avfall som rörde deras produktförpackningar. Genom att sluta skicka med instruktionsblad för produkterna minskade förpackningsavfallet ute hos kunderna. 

Strategin

Elektroniktillverkaren vände sig till DS Smith i Frankrike för att få hjälp med en förpackningslösning. Företaget var säkra på att vi, i egenskap av förpackningsstrateger, skulle känna till de senaste teknikerna och materialen som skulle krävas för att utveckla en passande förpackning.

Våra experter på DS Smith PackRight Centre i Rochechouart slog sina kloka huvuden ihop och presenterade ett antal kreativa idéer. Genom att trycka  instruktionerna direkt på produkten kunde visst avfall elimineras. 

Resultat

Tester visade att vår förpackning fungerade bra för Schneider Electrics kunder och emballaget implementerades på en rad olika produkter. Förpackningslösningen såg inte bara till att minska avfallet ute hos kunderna, utan hjälpte också Schneider Electric att minska sina egna förpackningskostnader. 

 

Förpackningslösningen vänder sig till elektronikbranschen och andra proffs och har följande syften:

  • skydda dyra elektronikprodukter
  • ge nödvändig  teknisk information 

Vi har hjälpt och kommer att fortsätta hjälpa Schneider Electric med förpacknings- och marknadsutmaningar inom ramen för vårt långa samarbete. Vi kommer att hjälpa företaget att maximera mervärde i framtiden genom att dela med oss av vår kunskap rörande förpackningstrender.

Om Schneider Electric

Schneider Electric är en global specialist på energiplanering och automatisering. Företagets intäkter uppgick till 25 miljarder euro under verksamhetsårets 2015. 170 000 anställda hjälper kunder i över 100 länder att hålla koll på sin energiförbrukning och sina energiprocesser på ett säkert, tillförlitligt, effektiv och hållbart sätt. Företagets teknik, mjukvarulösningar och servicetjänster förbättrar sättet på vilka kundera styr och automatiserar sin användning (allt från de enklaste strömbrytare till de mest komplexa driftsystem). De integrerade teknologierna skall forma om industrier, förvandla städer och berika liv. Schneider Electric kallar detta Life Is On.