top image danish crown.png

Så minskade Danish Crown sitt koldioxidutsläpp med 290 ton

Det globala livsmedelsföretaget, bland de största inom sitt område, har en omfattande miljöstrategi med ett antal mål som ska hjälpa till att minimera företagets totala miljöpåverkan. Som en del i arbetet har Danish Crown och DS Smith tillsammans lanserat ett projekt för att utveckla en optimerad förpackningslösning som ska reducera koldioxidutsläppen.

Utmaningen

Danish Crown skickar och tar emot hundratals pallar varje dag – pallar som transporteras med lastbil på vägarna. Att optimera förpackningarna på ett sätt som minskade antalet resor visade sig vara ett gyllene tillfälle att reducera koldioxidavtrycket. Vi på DS Smith är väl medvetna om potentialen för att minska miljöpåverkan i varje steg av leveranskedjan utan att det går ut över förpackningarnas kvalitet och funktion.

Strategin

DS Smith granskade Danish Crowns hela leveranskedja och förpackningssortiment och såg att optimeringspotentialen var stor. Efter en omfattande dialog med Danish Crown, då även ett antal olika tester genomfördes, kom företagen gemensamt fram till en lösning. Den bestod huvudsakligen av att gå från B-flute wellpapp till R-flute på det fyrpunktslimmade locket som används för de flesta förpackningar.

R-flute minskar mängden material i förpackningen då den är cirka 27% tunnare än B-flute. Bärkapacitet och slitstyrka uppfyller fortfarande Danish Crowns behov lika bra. Den mindre mängden material i förpackningen minskar Danish Crowns koldioxidutsläpp i och med att antalet pallar reduceras. Det är alltså en win-win-situation tack vare att antalet lastbilar minskar och så även trycket på vägarna. Dessutom reduceras kostnader för lagerhållning, hantering och transporter. Det är ett tydligt exempel på hur minskade koldioxidutsläpp och kostnader går hand i hand.

Resultatet

– 290 ton mindre koldioxidutsläpp tack vare reducerad pappersåtgång och färre lastbilar på vägarna

– 25% lägre kostnader för lagerhållning, hantering och transport i och med att antalet pallar i både ingående och utgående logistik har minskat

Kunderfarenheter

Den slutgiltiga lösningen har bidragit till att vi har kunnat reducera våra koldioxidutsläpp med 290 ton per år – ett resultat som återspeglar våra höga miljöambitioner. Projektet har haft en stor fördel i att vi hela tiden hade en och samma kontaktperson på DS Smith. En person med rätt kunskap som har varit involverad i processen ända från början – från de första beräkningarna och testerna till den slutgiltiga implementeringen. — Sandra Schwarze Eckhoff, Group Purchaser, Danish Crown