top.jpg

Att byta till wellpapp sparar både tid och pengar för bilföretag.

Det svenska företaget tillverkar bildelar som bromsskivor, hjulnav och vevstakar för person- och lastbilar. Fabriken har en lång historia av högkvalitativa produkter och långvariga kundrelationer, så det finns inget utrymme för att ta genvägar (om man inte gör det bokstavligt!)

Utmaning - Lägre kostnad, mindre utrymme, lättare hantering

Sänka den totala kostnaden för de förpackningar som används under transporten från fabriken i Sverige till lagercentralen i Gent i Europa. Detta innebär mindre kostsamma material, men även att optimera pallutrymme samt en mer rationell, ergonomisk och effektiv process för att packa produkterna, som kan väga upp till 50 kg.

Vår strategi - expertkonsultation

DS Smiths experter besökte kunden och bjöd även in deras projektgrupp att träffa oss i vårt PackRight Centre i Mariestad.

Vi visade kunden att det faktiskt är möjligt att byta ut träförpackningar mot wellpapp (med rekommendationer från flera svenska globala företag). Vi använde vår fuktskyddade wellpapp: en wellpapp med beläggning som är framtagen för att vara vattentålig och stå emot tuffa förhållanden. Vår packsystemsspecialist gjorde en noggrann beräkning gällande inpackningen så att den bästa möjliga lösningen tog hänsyn till allas behov. Vi engagerade alla kompetenser inom företaget: vårt PackRight Centre, packsystemsspecialist samt en produktspecialist inom wellpapp med beläggning.

Resultat - Fantastisk förpackningsprestanda

  • Lägre kostnader jämfört med träförpackningar - besparingar på 1,5 miljoner kronor

  • Lägre koldioxidutsläpp med 33 % fler produkter per pall

  • Lägre transportkostnader i och med att antalet transporter till Europa gick ned med 25 %
  • Mer miljövänligt eftersom avfallet lätt kan återvinnas
  • Snabbare och mer ergonomisk inpackning tack vare semiautomatisk jigg med vakuum för att resa förpackningen

  • Enkelt att genomföra i och med att den nya förpackningen integrerades i den befintliga automatisering som lyfter hjulnavet in i lådan och placerar på pall

  • Det krävs mindre utrymme för att lagra förpackningarna. Trälösningen krävde nio gånger så mycket utrymme för lagring av förpackningar.

Ännu större besparingar: Den lyckade förpackningslösningen resulterade i att DS Smith designade om förpackningen för en ytterligare produktlinje, vilket ledde till att besparingarna uppgick till otroliga 2,4 miljoner kronor (260 000 euro).