Haakse slijper

50 % färre lastpallar för SWATYCOMET tack vare DS Smiths Packaging Strategists

SWATYCOMET är en ledande tillverkare av slipskivor och slipverktyg för industrin baserad i Slovenien. Deras historia sträcker sig ända till 1879. Företaget har en omfattande erfarenhet av produktutveckling och innovation, men en dag insåg de behovet av att förbättra sina förpackningar och vände sig till DS Smiths Packaging Strategists.

Utmaningen

Att ha koll på kostnaderna utan att kompromissa med kvaliteten är en målsättning för alla företag och SWATYCOMET ville minska sina förpackningskostnader utan att minska effektiviteten för förpackningarna.

Vår strategi

Vår butiksstrategi var att vi tittade på ett antal lösningar som tillsammans skulle spara kostnader för förpackningen, förbättra smidiga transporter och effektivisera hela förpackningsprocessen. Vi började genom att öka pallhöjden från 950 mm till 1 950 mm och minskade direkt antalet pallar med 50 %. Självklart genomfördes rigorösa BCT -tester (Box Crush Test) för att säkerställa att produkten skyddades ordentligt. Efter utvärderingen av BCT-resultaten bytte vi från en wellpapp i specialkvalitet till en standard för att minska kostnaderna för papp och avfall. Sista åtgärden var att ändra ordersystemet för de 20 mest sålda produkterna. Detta minskade förpackningskostnaderna ytterligare och minskade dessutom antalet omlastningar i lagret betydligt, vilket gav ytterligare kostnadsbesparingar.

Resultatet

  • 50 % minskning av antalet pallar sparar både transport- och lagringskostnader
  • 1,5 % minskning av förpackningskostnader blir totalt mer än 11 600 € per år
  • Mindre hantering för personalen minskar arbetskostnader och risken för person-/materialskador
  • Mindre avfall skapas under förpackningsprocessen
  • Förbättrad process för beställning och lagerhållning av förpackningar