ppacakging for distribution and mail order

Distribution

Wellpappförpackningar är en av de mest kostnadseffektiva förpackningsformer för distribution och e-handelsförsäljning.

Ny förpackningsteknik och -design flyttar dessutom fram gränserna för vad som är möjligt inom denna bransch.

RFID-teknik inbyggd i wellpappförpackningar möjliggör t.ex. spårning och, ännu viktigare, förfalskningsskydd. Nya förpackningsproduktionsmetoder hjälper också kunder att finna säkra och praktiska metoder för att skicka varor.