Underkastelse

Poster ska lämnas in av en DS Smith-anställd, förälder eller vårdnadshavare.

Ladda upp en skannad kopia eller ett foto av affischen eller en digital fil. Inga bilder på barn ska vara med i inskickat material.

Poster måste skickas till internal.communications@dssmith.com.

Vi behöver även följande information:

  • Affischens titel
  • Barnets förnamn
  • Barnets/Barnens ålder (i siffror)
  • Medarbetarens fullständiga namn (förälder eller målsman)
  • Vilket land medarbetaren arbetar i (förälder eller målsman)
  • Vilken anläggning medarbetaren arbetar på
  • Beskriv med max 200 ord vad affischen handlar om och varför detta är en viktig fråga i samband med miljömässig hållbarhet, till exempel: ”Den här affischen handlar om att använda mindre vatten genom att stänga av kranen medan man borstar tänderna och att duscha istället för att bada badkar. Det här är viktigt eftersom vi använder för mycket vatten som är en livsviktig resurs för att världen omkring oss ska kunna överleva.”

Bidrag kan också skickas med vanlig post till adressen nedan. Bifoga då en lapp med informationen ovan.

Posta bidraget till: Annabelle Dove, DS Smith Plc, 350 Euston Road, London, NW1 3AX, England.

*De personuppgifter som vi samlar in kommer endast att användas för tävlingens syfte. Vi använder uppgifterna för att identifiera och meddela vinnarna samt för att kommunicera om tävlingen internt och externt. Vi sparar uppgifterna i 12 månader efter det att tävlingen stängts den 11 mars 2019. Barnets förälder eller vårdnadshavare måste ge sitt tillstånd till barnets deltagande och affischer ska lämnas in av den vuxne som erhållit detta tillstånd. Föräldrar och vårdnadshavare kan när som helst återkalla sitt samtycke för DS Smith att spara och använda de personuppgifter som samlats in. Eventuella frågor om återkallande av samtycke bör vidarebefordras till internal.communications@dssmith.com