Anna DS Smithin olla porttisi kiertotalouteen

Kiertotalouden kauneus. Kiertotalous on vastakohta perinteiselle valmistus-kulutus-hävitys -ajattelulle.

Sen perustana ovat periaatteet, joissa jätteiden ja saasteiden syntyyn vaikutetaan suunnittelulla, materiaalit pidetään kierrossa pidempään ja luonnonvarojen uudistumista edistetään, jotta luomme kestävän ja kauniin maailman.

Kyse on taloudellisesta toiminnasta sopusoinnussa luonnon kanssa.
Pakkausratkaisujemme avulla voimme olla porttisi kiertotalouteen. Voimme auttaa suunnittelemalla pakkauksia, jotka ovat kestävän kehityksen mukaisia, ja joiden avulla voit saavuttaa ympäristötavoitteesi ja vastata asiakkaidesi kasvaviin tarpeisiin heitä puhutellen.

Mitä kiertotalous merkitsee sinulle?

Kiertotalous ei ole kompromissi. Se tarkoittaa kauniimpaa tulevaisuutta meille ja koko maapallolle huomioiden myös taloudelliset seikat.

Pakkauksesta puhuttaessa se tarkoittaa, että materiaalia käytetään vain välttämätön määrä, toimitusketju optimoidaan, jo kierrätettyjä raaka-aineita hyödynnetään ja varmistetaan, että kaikki voidaan käyttää uudelleen tai kierrättää.

Kiertotalouden mukaiset ratkaisumme auttavat katsomaan pakkauksia uudella tavalla. Yhdessä voimme suunnitella pakkauksesi vastaamaan kestävän kehityksen tarpeisiin.

Tiedämme, että asiakkaasi arvostavat sitä. Paljon.

Kiertotalous on yksinkertainen, tehokas tapa tehdä tulevaisuudesta parempi.

Maailma, ja se miten me kulutamme, on suunniteltu lineaariseksi – valmista-käytä-hävitä – jossa emme vain käytä resursseja, vaan käytämme ne loppuun.

Missä muut näkevät  perinteisiä ongelmia, me näemme kiertotalouden tuomia mahdollisuuksia. Meillä on yli 700 suunnittelijaa, jotka suunnittelevat pakkausratkaisuja kiertotalouden periaatteiden mukaisesti. 

Nämä periaatteet olemme kehittäneet yhteistyössä Ellen MacArthur -säätiön kanssa. Kumppanuus, josta olemme ylpeitä, sillä he haastavat meidät tekemään parhaamme.

Kun suunnittelemme, ajattelemme kiertoa päästäksemme jätteistä, arvostamme luonnonvarojamme ja elvytämme luonnon omia järjestelmiä.

Jokaisen kierron on alettava jostakin.  Anna meidän olla porttisi kiertotalouteen. Voimme aloittaa kierron yhdessä.

Jokaisen kierron on alettava jostakin
Jokaisen kierron on alettava jostakin.

Siirtyminen kiertotalouteen: aloita tästä

Riippumatta mitä valmistat ja myyt, pakkaus on ensimmäinen asia, mitä asiakkaasi näkee. Pakkauksen visuaalinen ilme ei ole ainoa asia, mikä vaikuttaa suunnitteluun, vaan myös sen ympäristövaikutus. Olemme luoneet yhteistyössä Ellen MacArthur -säätiön kanssa kiertotalouden mukaisen suunnittelun periaatteet. Ne auttavat suunnittelemaan kiertotalouden mukaisia pakkauksia, jotka samalla auttavat brändiäsi erottumaan edukseen.

Koska kuuluttajat haluavat yhä enemmän kestävän kehityksen huomioivia ratkaisuja, suunnittelee 700-henkinen suunnittelijoidemme tiimi pakkauksia, jotka sopivat kiertotalouteen. He huomioivat jätteen ja saasteiden synnyn, materiaalien pysymisen kierrossa pidempää ja luonnonvarojen uudistumisen.
Kiertotalouteen siirtymiselle ei ole tämän parempaa hetkeä.

Kiertotalouden mukaisen suunnittelun periaatteet
Kiertotalouden mukaisen suunnittelun periaatteet
Pakkauksille soveltuva arviointityökalu Circular Design Metrics
Pakkauksille soveltuva arviointityökalu Circular Design Metrics

Siirtyminen kiertotalouteen

Katso, miten käytämme kiertotalouden mukaista suunnittelua yhdessä yritysten kanssa luodaksemme pakkausratkaisuja, jotka vastaavat kestävän kehityksen tarpeisiin.