Keitä olemme ja mikä on tarkoituksemme

Redefining Packaging for a Changing World

Olemme aina kiinnostuneita tulevaisuudesta, sillä ympäröivä maailma elää jatkuvassa muutoksessa. Yhteisöt, kaupungit ja kokonaiset väestöt muuttuvat nopeasti. Digitaalisen teknologian nousu mullistaa tapaamme elää ja kuluttaa. Olemme hiljalleen tottuneet ostamaan meitä varten räätälöityjä tuotteita, siellä missä haluamme ostaa ja silloin kun se meille sopii, lisäksi toimitettuna meille siten kuin se kiireiseen elämäntyyliimme parhaiten sopii. Haluamme yhä enemmän vaihtoehtoja ja helppoutta mutta kuitenkin niin, että vaikutukset ympäristöön ovat mahdollisimman vähäiset.

Muutokset avaavat meille kaikille valtavia mahdollisuuksia, mutta ne myös vaativat uudenlaista ajattelua. Kuinka voimme toimittaa asiakkaille enemmän tuotteita ilman että suuremmat kuljetusmäärät lisäävät kaupunkien ruuhkaa? Kuinka voimme toimittaa yhä useampia tilauksia kotiovelle ilman kohtuutonta pakkausmateriaalin määrää? Miten yritykset pystyvät sopeutumaan kulutustapojen muutokseen, samalla kun toimintojen on jatkuttava tehokkaasti ja sujuvasti? Kuinka pystymme tarjoamaan tuotteita yli rajojen ja samalla varmistamaan johdonmukaisen palvelun jokaisella ostokerralla, paikasta riippumatta?

Keitä olemme
Erotumme alallamme siksi, että mielestämme pakkauksilla on merkittäviä mahdollisuuksia muuttuvassa maailmassa.

Uudenlaiselle pakkausajattelulle on aitoa tarvetta. Lisäksi alamme tarvitsee vahvaa johtajuutta. Juuri nämä asiat antavat toimintaamme voimaa, ja juuri niiden takia yhteinen tavoitteemme on uudistaa pakkaamista muuttuvaa maailmaa varten, siksi me kiteytämme tämän lauseeseen: Redefining Packaging for a Changing World.

Erotumme alallamme siksi, että mielestämme pakkauksilla on merkittäviä mahdollisuuksia muuttuvassa maailmassa. Tavoitteemme on auttaa asiakkaitamme vastaamaan muuttuviin ostotottumuksiin yhteiskuntamme tarvitsemilla, kestävän kehityksen mukaisilla pakkausratkaisuilla.

Toimintamme tarkoitus on strategisten tavoitteidemme taustalla

Ylitämme asiakkaidemme odotukset

Tarjoamalla heille erinomaisia tuloksia auttamalla heitä lisäämään myyntiä, alentamaan kustannuksia, minimoimaan riskejä ja löytämään kestävän kehityksen mukaisia pakkausratkaisuja.

Oivallamme henkilöstömme potentiaalin

Luomalla turvallisen ja osallistavan työpaikan, jossa jokainen voi jakaa ideoitaan sekä käyttää ja kehittää osaamistaan.

Tuplaamme kokomme ja tuloksemme

Toimimalla erinomaisesti niin tuotannollisesti kuin kaupallisesti, kasvattamalla markkinaosuuttamme ja laajentumalla uusille markkinoille.

Näytämme tietä kestävässä kehityksessä

Tuomme kestävän kehityksen mukaan päätöksentekoon ja kasvatamme kierrättämisen mahdollisuuksia.

 

Meillä on selkeät arvot, joiden mukaan odotamme henkilöstömme toimivan:

KANNAMME VASTUUMME: Olemme ylpeitä siitä, mitä teemme ja miten huolehdimme asiakkaistamme, henkilöstöstämme ja meitä ympäröivästä yhteiskunnasta

HAASTAMME ITSEMME: Haastamme itsemme ja toisemme löytämään aina parempia ratkaisuja

OLEMME LUOTTAMUKSEN ARVOISIA: Teemme sen minkä lupaamme

OLEMME AVOIMIA UUDELLE: Etsimme uusia ideoita ja reagoimme nopeasti nähdessämme uusia mahdollisuuksia

OLEMME SISUKKAITA: Viemme asiat loppuun saakka

Arvomme ohjaavat meitä päätöksenteossa ja yrityksen toimintaohjeiden ja käytäntöjen muotoilemisessa vaikuttaen sekä yksilön toimintaan että organisaatiokulttuuriimme. Arvojen on vastattava käyttäytymistämme. Niiden on heijastettava sitä, mihin todella uskomme ja mitä todella teemme. Tavoitteenamme on siis ollut tunnistaa arvot, joiden avulla henkilöstömme voi toimia ja jotka se voi tunnistaa omikseen.