Kumppanuus Ellen MacArthur -säätiön kanssa

Meistä tuli toukokuussa 2019 yksi Ellen MacArthur -säätiön strategisista kumppaneista. Johdamme pakkausteollisuutta kohti kiertotaloutta, joten halusimme kutsua aihealueen johtavat ajattelijat mukaan liiketoimintaamme, haastamaan meitä ja auttamaan edistämään tavoitteita pidemmälle niin itseämme kuin asiakkaitammekin varten.

Työmme Ellen MacArthur -säätiön kanssa keskittyy kolmeen ydinasiaan.

Innovointi

Teemme säätiön kanssa yhteistyötä viedäksemme kiertotalouteen liittyvää suunnittelutyötämme ja innovaatio-ohjelmaamme vauhdilla eteenpäin. Säätiö antaa valtavaa lisäarvoa moniin hankkeisiin tarjoamalla käyttöömme omaa näkemystään ja tietoaan, vahvan verkoston sekä kyvyn vahvistaa tarinoitamme heidän globaalin tavoittavuutensa avulla.

Esimerkiksi HexcelWrap on mukana Ellen MacArthur -säätiön Upstream Innovation Handbook -oppaassa, ja kehitimme myös kiertotalouden suunnittelun periaatteitamme yhteistyössä säätiön kanssa.

Asiakkaat

Yhteistyömme säätiön kanssa auttaa meitä tukemaan asiakkaitamme entistä paremmin heidän kiertotalouteen liittyvissä haasteissaan. Tiedämme, ettei kiertotalousajatteluun mukautuminen ole aina helppoa, ja monilla onkin esimerkiksi kertakäyttöisestä muovista luopumiseen ja kierrätettävyyteen liittyviä haasteita.

Ellen MacArthur -säätiö on tarjonnut ainutlaatuista näkemystä esimerkiksi useissa korkean profiilin asiakastapahtumissa sekä virtuaalisissa workshopeissa. Näillä yhdessä toteutetuilla tapahtumilla olemme halunneet vastata pandemian tuomiin tilanteisiin ja tarjota ekologisen lähestymistavan sen asiakaskokemukselle aiheuttaneisiin, ennennäkemättömiin vaikutuksiin.

Henkilöstö

Jotta siirtymää kiertotalouteen voitaisiin vauhdittaa, jokaisen on tiedettävä, mitä se tarkoittaa ja millainen asema sillä voisi arjessamme olla. Lisäämme tietoisuutta tarjoamalla räätälöidysti pääsyn säätiön kiertotalouteen liittyviin koulutus- ja kehitystyökaluihin.

Säätiö tarjoaa koulutusmateriaalia monenlaisille keskeisille kohderyhmille muun muassa kehitysohjelmiemme kautta (Global Leadership Programme, Aspire and the Graduate Programme). Osana yhteistyötä olemme myös kouluttaneet 700 suunnittelijaamme kiertotalousmallin mukaisen suunnittelun periaatteisiin (Circular Design Principles) ja koko myynti- ja markkinointiyhteisömme kiertotalouteen ja tapoihin auttaa asiakkaitamme.

Säätiö on ollut vahvasti mukana myös Now and Next -kestävän kehityksen strategiamme kehitystyössä. Strategia asemoi meidät kiertotalouden johtavaksi toimijaksi.

Kumppanuuden hengessä jaamme myös osaamistamme ja resurssejamme sekä teemme tiiviistä yhteistyötä muiden Ellen MacArthur -säätiön verkoston jäsenten kanssa ja tuemme useita heidän päähankkeitaan.

Meillä on ollut merkittävä osamme esimerkiksi Circulytics-työkalun kehitystyössä. Työkalu auttaa yrityksiä mittaamaan, kuinka hyvin kierron periaate heillä toteutuu, ja auttaa edistämään siirtymää kiertotalouteen tekemällä siitä konkreettista ja toteuttamiskelpoista. Koordinoimme myös parhaillaan säätiön kanssa tärkeimpiä toimintaperiaatteita ja niihin liittyviä tavoitteita, jotta siirtyminen kiertotalouteen olisi helpompaa.