For Now. And for the Next - Kestävän kehityksen strategiamme

Maailman muutosvauhdin kiihtyessä kuluttajat vaativat yhä enemmän tuotteilta ja palveluilta, joita he kuluttavat. Samanaikaisesti kaiken kokoisten organisaatioiden odotetaan vähentävän merkittävästi omaa ympäristövaikutustaan. Lisäksi, aina kun mahdollista, odotetaan yrityksiltä ja organisaatioilta positiivista vaikutusta ihmisten elämään ja maailman tilaan.

Kestävä kehitys on liiketoimintamallimme ytimessä ja toimintamme tarkoituksessa, jossa määrittelemme uudelleen millainen on muuttuvan maailman tarvitsema pakkaus: “Redefining Packaging for a Changing World”. Olemme ylpeitä saadessamme julkaista uuden kestävän kehityksen strategiamme, Now and Next , joka keskittyy niihin kestävän kehityksen haasteisiin, joita kohtaamme tässä hetkessä ja niihin, joilla on vaikutus myös tuleviin sukupolviin.

Now and Next -niminen kestävän kehityksen strategiamme keskittyy suunnittelun avulla saavutettavaan suljettuun kiertoon, luonnonvarojen suojelemiseen hyödyntämällä jokainen kuitu maksimaalisesti, jätteiden ja saasteiden vähentämiseen ja ihmisten toiminnan edistämiseen kiertotalouteen siirtymisessä.

Kestävän kehitys toimintamme ytimessä

Kestävän kehityksen strategiamme
Laitamme kestävän kehityksen toimintamme ytimeen

Now...

Työskentelemme yhdessä asiakkaidemme kanssa suunnitellaksemme pakkauksia, jotka toimivat kiertotaloudessa ja saavuttavat enemmän vähemmällä, ja jotka vastaavat kuluttajien elämäntapamuutoksiin ja tuottavat pienemmän vaikutuksen ympärilleen.

  • Vuoteen 2023 mennessä kaikki valmistamamme pakkaukset ovat kierrätettäviä tai uudelleen käytettäviä
  • Vuoteen 2025 mennessä optimoimme kuidun käytön kaikissa uusissa pakkausratkaisuissa
  • Vuoteen 2025 mennessä vähennämme miljardikappaletta ongelmallista muovia vähittäiskaupoista, vähennämme 250000 kuorma-autoa liikenteestä ja etsimme kumppaneidemme kanssa ratkaisuja vaikeasti kierrätettäviin pakkauksiin
  • Vuoteen 2025 mennessä sitoutamme koko henkilöstömme kiertotalouteen

Next...

Toimimme yhdessä kumppaneidemme kanssa, jotta voimme kehittää täysin kiertotalouden mukaisia ratkaisuja suunnittelusta tuotantoon ja toimituksesta kierrätykseen, tuoden positiivisen vaikutuksen meitä ympäröivään maailmaan.

  • Tavoitteemme on, että vuoteen 2030 mennessä kaikki pakkauksemme kierrätetään tai käytetään uudelleen
  • Vuoteen 2030 mennessä pyrimme optimoimaan kaikki kuidut jokaisessa toimitusketjussa
  • Vuoteen 2030 mennessä tavoitteenamme on käyttää pakkauksia ja kierrätystä kiertotalouden mahdolistajina korvaamalla ongelmalliset muovit, pienentämällä asiakkaan hiilijalanjälkeä ja kuluttajien pakkausjätteitä
  • Vuoteen 2030 mennessä sitoutamme kiertotalouden mukaiseen toimintaan 5 miljoonaa ihmistä mukaan

Jatkamme myös työtämme hiilijalanjäljen pienentämiseksi ja huolehdimme metsien monimuotoisuudesta.

  • Vuoteen 2025 mennessä suojelemme metsiä ja parannamme biologista monimuotoisuutta kaikkialla missä toimimme
  • Vuoteen 2030 mennessä vähennämme 46% hiilidioksidipäästöjämme vuoden 2019 tasoon verrattuna

Always...

Ihmiset ovat aina menestyksemme perusta ja asetamme etusijalle henkilöstömme terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin sekä mahdollisuuden tukea yhteisöjämme.

For Now and for the Next

Now and Next -niminen kestävän kehityksen strategiamme keskittyy suunnittelun avulla saavutettavaan suljettuun kiertoon, luonnonvarojen suojelemiseen hyödyntämällä jokainen kuitu maksimaalisesti, jätteiden ja saasteiden vähentämiseen ja ihmisten toiminnan edistämiseen kiertotalouteen siirtymisessä.

Lataa PDF

PDF 1,4 MB

Kiinnostavatko kiertotalouden mukaiset pakkaukset?