Now & Next – nyt ja tulevaisuudessa

Aloitamme toimet johtaaksemme siirtymistä vähähiiliseen kiertotalouteen.

Kestävä kehitys on olennainen osa DS Smithin kiertotalouden mukaista liiketoimintamallia, ja suurimman positiivisen vaikutuksen aikaan saamiseksi autamme asiakkaitamme vähähiilisen kiertotalouden mukaisen toiminnan luomisessa. Sillä matkalla olemme olleet asiakkaidemme ja kollegoidemme kanssa jo yli vuosikymmenen.

Julkaisimme Now & Next -kestävän kehityksen strategiamme vuonna 2020 ja asetimme sille kunnianhimoiset lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteet, jotka vahvistivat sitoutumisemme kiertotalouteen ja siihen, millainen on muuttuvan maailman tarvitsema pakkaus: “Redefining Packaging for a Changing World”.

Now & Next -kestävän kehityksen strategiamme sisältää "Nyt"- ja "Tulevaisuudessa"-tavoitteet keskittyen niihin haasteisiin, joita kohtaamme tänään, sekä niihin, jotka vaikuttavat tuleviin sukupolviin. Näin voimme johtaa siirtymistä vähähiiliseen kiertotalouteen.

Olemme ylpeitä edistyksestä, jonka olemme saavuttaneet tähän mennessä yhteistyössä asiakkaidemme, toimittajiemme ja yhteisöjen kanssa. Olemme hyvällä tiellä saavuttaaksemme kunnianhimoiset tavoitteemme, ja joissakin tapauksissa olemme edellä asettamiamme tavoitteita.

Maailma ja sen johtaminen muuttuvat jatkuvasti, ja strategiamme kehittyy jatkuvasti.

Näemme mahdollisuuksia ajatella uudella tavalla painopistealueillamme, joita ovat: Kiertotalous, hiilidioksidi, ihmiset & yhteisöt sekä luonto.