Vahvan perustan rakentaminen

Kestävän kehityksen strategiamme ”Now and Next” asettaa tavoitteeksemme johtaa siirtymää kiertotalouteen.

Haluamme sulkea materiaalikierron ympyrän paremmalla suunnittelulla, edistää hiilijalanjäljen pienentämistä, vähentää jätteitä ja saasteita sekä suojella luonnonvaroja. Koska olemme vastuullinen yritys ja asetamme kestävän kehityksen toimintojemme ytimeen, pidämme myös muita materiaaliasioita ydinasiana toiminnassamme. Tätä ydintä vahvistamme jatkuvasti, jotta voimme täyttää tarkoituksemme: Redefining Packaging for a Changing World.

Tavoitteena nollavaikutus veteen

Vedellä on olennainen osa liiketoiminnassamme, erityisesti paperinvalmistusprosessissa. Kuidut kuljetetaan tuotantoprosessin läpi sellusta paperiksi veden avulla. Lopuksi paperi kuivataan kuumahöyryn avulla. Vettä käytetään myös aaltopahvitehtaillamme laimennettaessa tärkkelystä, jolla kiinnitetään useita paperikerroksia päällekkäin ja muodostetaan näin pahvia.

Vettä tarvitaan tehtaissamme myös koneiden jäähdyttämiseen ja puhtaanapitoon. Koska vedellä on keskeinen osa toiminnassamme, meidän on tärkeää käyttää, kierrättää ja käsitellä käyttämäämme vettä vastuullisesti ja tehokkaasti. Näin voimme minimoida vaikutukset palauttaessamme veden luonnolliseen ympäristöönsä, sekä noudattaa kaikkia lainsäädännöllisiä vaatimuksia.

Lue lisää vesihuoltoon liittyvistä näkemyksistämme 

Yhteisöllisyys

Vaikutamme suoraan noin 30 000 työntekijämme elämään, mutta tämän lisäksi liiketoimintamme laajuus ja yhteisöllinen lähestymistapamme mahdollistavat sen, että pystymme auttamaan laajempia, toimintaamme liittyviä ja työntekijöillemme läheisiä yhteisöjä heidän haasteissaan. Koska me välitämme ja haluamme kantaa vastuuta, olemme paikallisyhteisöjemme kumppaneita.

Lue lisää yhteisötyöstämme

Välitämme työntekijöistämme

Emme suvaitse minkäänlaista syrjintää kulttuurin, kansallisuuden, rodun, uskonnon, sukupuolen, sukupuoli-identiteetin, vamman, seksuaalisen suuntautumisen tai iän takia. Näkemyksemme moninaisuuteen ja osallistamiseen perustuu siihen, että hyvä työympäristö sallii kaikkien työntekijöidemme tehdä parhaan mahdollisen työsuorituksen ja kehittyä täyteen potentiaaliinsa.

Arvostamme monimuotoisuutta niin sukupuolen, iän kuin kansallisuudenkin suhteen, samoin kuin arvostamme yksilöllisiä ominaisuuksia, kuten laajaa elämänkokemusta, arvioidessamme moninaisuutta DS Smithillä.

Lue lisää tavoistamme ylläpitää työyhteisön monimuotoisuutta ja osallistamista

Kuidun hankinta

Kiertotalouteen perustuvan liiketoimintamallimme mukaisesti asetamme kuidun hankinnassa ensisijalle kierrätyskuidun, mutta prosessissa tarvitaan myös neitseellistä kuitua. Jotta voimme tuottaa asiakkaillemme aidosti kestävän kehityksen mukaista arvoa, meidän on nykyisestä kuitutarpeesta huolimatta suojeltava tulevaisuudessa tarvittavia luonnonvaroja. Kun raaka-aineita hankitaan huolella hoidetuista metsistä, voidaan toimia aidosti kestävän kehityksen mukaisesti ja saada kaadetusta puusta tärkeää yhteiskunnallista, ympäristöllistä ja taloudellista hyötyä.

Tiedostamme kuitenkin myös sen, että joissain maissa ja joillain alueilla on ongelmia metsien häviämisen ja laittoman puunkaadon kanssa. Siksi uskomme, että vastuullisen ja ekologisen metsänhoidon tukemisella on alallemme strategista merkitystä.

Lue lisää kestävän kehityksen mukaisesta kuidun hankinnastamme 

Turvallisuus ja hyvinvointi

Tiedostamme henkilöstömme ja alihankkijoidemme tekevän töitä ympäristöissä, joissa on vaaroja. Pyrimme hallitsemaan niihin liittyviä riskejä määrittämällämme keinovalikoimalla, ja tähtäämme jatkuvaan parantamiseen. Työntekijämme ovat avainasemassa siinä, että voimme varmistaa turvallisen liiketoiminnan ja vastata avoimesti ja nopeasti esiin nouseviin huolenaiheisiin.

Pitkän aikavälin tavoitteemme on “nolla tapaturmaa”, ja keskeiset mittarimme varmistavat, että matkamme kohti tavoitetta jatkuu. Suorituksemme turvallisuusasioissa on parantunut johdonmukaisesti niin tapaturmataajuudella kuin niiden vakavuudellakin mitaten. Näkemyksemme kuitenkin on, ettemme voi hyväksyä yhtäkään tapaturmaa, kenellekään. Siksi turvallisuus on konsernille jatkossakin merkittävä painotus.

Lue lisää turvallisuuteen ja hyvinvointiin liittyvistä näkemyksistämme

Tavarantoimittajiin kohdistuvat vaatimukset

Varmistaaksemme korkeimpien eettisten standardien täyttymisen meidän on muodostettava alihankkijoidemme kanssa kumppanuuksia. Kasvava kiinnostus kauppatavaroiden toimitusketjuihin on osa laajempaa maailmanlaajuista trendiä. Organisaatioiden odotetaan julkistavan paljon enemmän tietoa kuin koskaan aiemmin. Lainsäädännöllä, kuten the Companies Act, EU Timber Regulations, UK Modern Slavery Act 2015 and Equality Act 2010, on tärkeä, korkean profiilin merkityksensä läpinäkyvyyden edistämisessä. Vastauksena tähän trendiin me DS Smithillä pyydämme myös tavarantoimittajiltamme aiempaa enemmän tietoja. Näin voimme ymmärtää paremmin toimitusketjun kokonaisuutta ja pystymme hallitsemaan ihmisoikeuksiin, lapsityövoimaan, eettiseen liiketoimintaan ja ympäristöön liittyviä riskejä. Jokaisen DS Smithin tavarantoimittajan ja/tai palveluntarjoajan odotetaan täyttävän tietyt minimivaatimukset, jotka ilmaisemme Global Supplier Standards -dokumentissa.

Lue lisää yhteistyöstämme tavarantoimittajien kanssa