Miksi työhön DS Smithille?

Meillä voit toimia toisin

Henkilöstöllämme on aidosti oikeus ajatella asioita pidemmälle kuin päivittäisiin työtehtäviinsä . Lisäksi organisaatiorakenteemme ja yrittäjämäinen ajattelumallimme auttavat, että voit toimia menestyksekkäästi.

difference-ds-smith.jpg

Olemme kasvava yritys

Teemme työtä maailman johtavien brändien sekä tuhansien paikallisten asiakkaidemme kanssa tavoitteenamme kokomme tuplaaminen ja maantieteellisen sijaintimme laajentaminen maailmanlaajuiseksi.

people.jpg

Näytämme tietä alamme innovaatioissa

Pyrimme jatkuvasti löytämään parempia tapoja tehdä asioita ja olla pakkausinnovaatioiden tien näyttäjä, joten toivotamme uudet ideat ja ajatukset aina tervetulleiksi.

truck-ds-smith.jpg

Kestävä kehitys on kiinteä osa liiketoimintaamme

Olemme Euroopan suurin kierrättäjä ja toimintamme perustuu ainutlaatuiseen strategiseen kestävän kehityksen mukaiseen kokonaisuuteen, Supply Cycle –ajatteluun, jonka vuoksi olemme alati kiinnostuneita uusista, loistavista ideoista parantaa suunnittelua, innovaatiotoimintaa ja liiketoimintaamme.