Raportit, suorituskyky ja data

Raportti kesävän kehityksen mukaisuudesta

Lue kestävän kehityksen mukaisuutta käsittelevästä Sustainability-raportistamme, millaista edistystä on tapahtunut ja kuinka näytämme tietä kestävän kehityksen saralla.

Kestävän kehtyksen tietopaketti

Olemme koonneet tarkempaa numeerista tietoa tarvitseville sidosryhmillemme, kuten ESG-analyytikoille, tietopaketin suoriutumisestamme kestävän kehityksen saralla.

Koostamme myös GRI- sekä NFRD Index ja GRI-raportteja.

Ilmastoriskit (TCFD)

Olemme ottaneet merkittäviä kehitysaskeleita ilmastonmuutosraportointia edistävän TCFD-ryhmän antamien suositusten toteuttamisessa. Vuosikertomuksessamme kerrotaan yksityiskohtaisesti hallintotavastamme, strategiastamme, riskinhallinnasta sekä metriikasta ja tavoitteista. TCDF-dokumentaatiomme avaa puolestaan toimintamme ilmasto- ja hiilivaikutuksia.

Toimintaperiaatteet

Toimintaperiaatteet-sivulta löytyy kattava lista DS Smithin konsernitason toimintaperiaatteista kestävän kehityksen mukaisuuden varmistamiseksi.

Ulkopuoliset tunnustukset

Olemme jatkossakin aktiivinen osallistuja monenlaisilla arvostetuilla kolmannen osapuolen alustoilla, ja teemme siten useille sidosryhmille näkyväksi pitkäjänteisen, vahvan työmme kestävän kehityksen edistämisessä. Ajankohtaiset asiat löytyvät Ulkopuoliset tunnustukset -sivulta.