Ihmiset & yhteisöt

Luomme turvallisen, monipuolisen ja osallistavan työpaikan ja toimimme aktiivisesti yhteisöissämme.

Kiertotalous on laaja-alainen toiminto, joka tarjoaa mahdollisuuksia parantaa sekä ympäristön kestävyyttämme että tarjoaa osallistavampaa kasvua. Kun tehdään mitä tahansa toiminnan muutosta, on siirtymisen oltava oikeudenmukaista ja hyötyjen tulee jakautua laajalti.

Ymmärrämme, että turvalliset, monipuoliset ja osallistavat yritykset ovat kestäviä yrityksiä.

Lähestymistapamme terveyteen, turvallisuuteen ja hyvinvointiin tukee kunnianhimoista tavoitettamme, jossa jokainen voi palata turvallisesti ja vahingoittumattomana kotiin päivän päätteeksi. Mikään ei ole sitä tärkeämpää.

Lisäämme tietoisuutta monimuotoisuuden ja osallisuuden tärkeydestä henkilöstömme keskuudessa ja heidän verkostoidensa avulla, ja olemme määritelleet tavoitteemme lisätä etnistä ja sukupuolten monimuotoisuutta.

Tehtaillamme on aktiivinen rooli omissa yhteisöissään, joiden osana pyrimme toimimaan. Lisäämällä tietoisuutta, kehittämällä taitoja ja sitoutumalla toimintaan mahdollistamme ihmisille siirtymisen kiertotalouteen.


NOW -tavoitteemme:

  • Vuoteen 2025 mennessä sitoutamme koko henkilöstömme kiertotalouteen 
  • 100% tehtaistamme tekee oman osansa yhteisöjen eteen joka vuosi
  • Alennamme onnettomuustaajuuttamme (Accident Frequency Rate, AFR) joka vuosi 
  • Vuoteen 2025 mennessä kaikki johtoryhmämme ovat osallistuneet osallistavan johtamisen työpajaan 
  • Vuoteen 2025 mennessä otamme käyttöön SEDEX itsearvioinnin kaikissa tehtaissa ja teemme sisäiset auditoinnit sen mukaisesti.

NEXT -tavoitteemme:

  • Vuoteen 2030 mennessä sitoutamme kymmenen miljoonaa ihmistä kiertotalouteen
  • Tähtäämme Vision Zeron saavuttamiseen
  • Vuoteen 2030 mennessä parannamme sukupuolten välistä monimuotoisuutta siten, että ylemmissä johtotehtävissä olevista 40 prosenttia on naisia, ja asetamme myös muut numeraaliset tavoitteet  
  • Jatkamme ihmisoikeuksien parantamiseksi tehtävää jatkuvaa työtä. 

                               Miten pääsemme tähän? 

Itä-Euroopan työhyvinvointi- ja turvallisuuskampanja  

Yli 30 Tehdasta 16 eri maassa Itä-Euroopan alueella järjesti yhdessä työhyvinvointiin ja turvallisuuteen keskittyneen kuukauden kesäkuussa 2022. Yli 5 000 työntekijää osallistui sen aikana aktiivisesti työpajoihin ja erilaisiin aktiviteetteihin. Kampanja sai hyvän vastaanoton ja vahvisti viestiä, että jokainen on vastuussa työterveys- ja turvallisuuskulttuurin edistämisestä.

Henkilöstön ryhmät, jotka edistävät monimuotoisuutta, tasapuolisuutta ja osallisuutta (DEI) 

LGBTQ+- verkostomme oli ensimmäinen työntekijöidemme ryhmä, joka perustettiin lokakuussa 2021. Siitä lähtien se on toivottanut yritykseemme tervetulleeksi useita vierailijapuhujia, luonut hyödyllisiä oppaita ja edustanut DS Smithiä Pride -tapahtumissa. Ryhmän perustamisen seurauksena syntyi muita ryhmiä, mukaan lukien kulttuurin ja etnisen monimuotoisuuden verkosto, joka edistää osallistavaa työpaikkaa, sukupuolten monimuotoisuutta käsittelevä verkosto, joka varmistaa, että työpaikka pysyy turvallisena ja tukee kollegoiden välistä toimintaa, sekä vammaisia ja rajoitteita omaavia edustava, jonka tavoitteena on parantaa saavutettavuus ja jakaa kokemuksia fyysisestä vammaisuudesta, mielenterveydestä ja neuroepätyypillisyydestä.

Ekoluokkahuone Nagykátassa  

Ekoluokkahuone Nagykátassa Váci Mihályn katolisen peruskoulun pihalla luotiin DS Smith Charitable Foundationin tuella yli 100 vapaaehtoisen voimin yhteistyössä Budapestin yliopiston rakennussuunnittelun laitoksen kanssa. Sen tehtävänä on tarjota ulkotila koulutilaisuuksille, ympäristökasvatukselle ja yhteisöllisille ohjelmille täydentämään koulun päivittäistä lukujärjestystä.