Luonto

Suojelemme ja uudistamme luontoa.

Luonnon monimuotoisuus vähenee nopeasti. Koskaan ennen ei ole ollut tärkeämpää ryhtyä toimiin luonnollisen ympäristömme säilyttämiseksi, sillä siitä kaikki elämä maapallolla lopulta riippuu.

Kiertotalous on suunniteltu uudistuvaksi. Se asettaa etusijalle resurssien käytön pidempään ja varmistaa, että luonnonvarojen talteenottoprosessit jättävät tilaa uusiutumiseen.

Tekemällä vastuullisia hankintoja, hoitamalla metsiämme, toimimalla tuotannollisesti kestävällä tavalla sekä tekemällä yhteistyötä yhteisöjemme kanssa vähennämme vaikutustamme luontoon ja annamme luonnon monimuotoisuudelle mahdollisuuden kukoistaa.

Vähennämme myös käyttämämme veden määrää tuotantotonnia niillä alueilla, joilla kohdataan veden niukkuutta, jotta vähennämme luontoon kohdistuvaa painetta.


NOW -tavoitteemme:

  • Vuoteen 2025 mennessä mittaamme ja parannamme omistamiemme metsien monimuotoisuutta ja arvioimme riippuvuuksiamme luonnosta 
  • Vuoteen 2025 mennessä meillä on käytössämme jokaisella paperitehtaallamme luonnon monimuotoisuusohjelma
  • Vuoteen 2025 mennessä kaikilla paperi- ja pakkaustehtaillamme on luotuna vesienhallintaohjelma. 


NEXT -tavoitteemme:

  • Asetamme tieteeseen perustuvia tavoitteita luonnon elvyttämiseksi 
  • Vuoteen 2030 mennessä vähennämme 10 % vedenoton voimakkuutta veden niukkuutta kohtaavilla alueilla verrattuna vuoden 2019 tasoon. 

                                 Miten pääsemme tähän? 

Uhanalaisten ja harvinaisten lajien tunnistaminen ja arvioiminen metsissämme Pohjois-Amerikassa  

Pohjois-Amerikan metsätiimimme on toteuttanut yhteistyössä Georgian yliopistoon kuuluvan Warnell School of Forestry and Natural Resources -koulun kanssa kolmivaiheisen projektin paikallisen luonnon monimuotoisuuden arvioimiseksi ja parantamiseksi. Siinä metsistämme löydettiin useita kiinnostaviksi tunnistettuja lajeja. Projektissa oli apuna erilaisia ​​työkaluja, kuten iNaturalist-sovellus, Smithsonian National Museum of Natural History -aineisto, Backyard Bird -verkkosivusto ja Yhdysvaltojen Fish and Wildlife Service Environmental Conservation -verkkopalvelu. Jatkamme tämän pohjalta hyödyntämällä uutta teknologiaa, havainnointimenetelmiä ja vuorovaikutusta, kun hoidamme metsiämme ennakoivasti ja kestävällä tavalla, joka suojelee luontoa ja paikallista luonnon monimuotoisuutta.

 

Uusi jätevedenkäsittely Zărneștin paperitehtaalla  

Tilikautemme 2022/23 aikana Zărneștin paperitehtaallamme valmistui 8,7 miljoonan euron investointi jätevedenpuhdistamon (WWTP) parantamiseksi. Tämä hanke on osa laajempaa modernisointiprojektia, johon kuuluu viemärijärjestelmän uusiminen ja vedenkäsittelyn parantaminen, ja se vähentää makean veden ottoa ja kulutusta. Veden uudelleenkäytön ja kierrätyksen lisääntymisen myötä muutosten odotetaan vähentävän vedenottoa noin 20 %. Lisäksi jätevedenkäsittelyprosessista tuotetaan aerobisen mädätysprosessin kautta biokaasua. Meillä on suunnitteilla, että osana tulevaa kattilaparannusta saisimme tästä uusiutuvan polttoainelähteen, mikä vähentää tehtaalla energiaksi tarvittavan maakaasun määrää.