Asiakaslupauksemme

Keskitymme liiketoimintasi tarpeisiin auttaaksemme sinua lisäämään myyntiä, alentamaan kustannuksia, minimoimaan riskejä ja löytämään kestävän kehityksen mukaisia pakkausratkaisuja.

DS Smith 4 pillars - our promise - without text.gif

Ammattitaitoinen henkilökuntamme toimii tiiviisti yhdessä jokaisen asiakkaamme kanssa ja suunnittelee pakkaukset, joiden avulla asiakkaamme hyötyvät myynnin lisääntymisestä sekä kustannusten, jätteen ja hiilidioksidipäästöjen vähentymisestä ainutlaatuisen PackRight® -työskentelytapamme avulla, joka:

  • Ottaa huomioon pakkauksen merkityksen kauppaympäristössä ja markkinoinnissa
  • Optimoi tuotteen suojauksen ja materiaalin käytön
  • Huomioi pakkauksen tilankäytön, varastoinnin ja jakelun
  • Hyödyntää uusia innovaatioitamme
  • Huomioi pakkauksen kierrätettävyyden

Jokainen näistä tuo hyötyä jo yksinään, mutta huomioimalla kaikki toimintakokonaisuuden osa-alueet saavutetaan paras mahdollinen ratkaisu. Kutsumme tätä Supply Cycle -ajatteluksi.

4th pillar.png

Jotta pystyt hyödyntämään aaltopahvipakkauksia parhaalla mahdollisella tavalla, tarjoamme ammattitaitoista osaamista, luovia ratkaisuja sekä kattavan valikoiman materiaaleja, rakennevaihtoehtoja ja painotekniikoita yli 30 maassa, joten voimme auttaa sinua missä ikinä toimitkin.

TULOKSEN TEKEMISEEN TARVITAAN KOKONAISUUTTA YMMÄRTÄVÄ PACKAGING STRATEGIST

Pakkauksen avulla voit lisätä myyntiäsi
Myynnin lisääminen

PAKKAUKSEN AVULLA VOIT LISÄTÄ MYYNTIÄSI

Pakkaus vaikuttaa valtavasti ostotarpeiden ja uskollisuuden lisäämisessä tuotemerkeille. Autamme asiakkaitamme myymään enemmän, olipa kyse sitten kaupan hyllystä erottautumisesta tai mieleenpainuvan unboxing-kokemuksen tarjoamisesta kotona.

Pakkausmuotoilu ja oikein toistuvat värit ovat merkittävässä asemassa lopputuloksen kannalta. Suunnittelu-, valmistus- ja värienhallintaosaamisemme tukee tuotemerkin tunnistettavuutta ja yhdenmukaisuutta eri kampanjoissa ja kanavissa, sekä varmistaa että kokemus verkkokaupassa vastaa brändin arvoja. Nämä yhdessä luovien myymälämainosmateriaalien kanssa ovat asiakkaillemme tärkeitä tekijöitä onnistuneen brändiviestinnän ja tuloksellisen tuotelanseerauksen saavuttamiseksi.

Sen lisäksi:

Oikeanlainen pakkaus mahdollistaa myynnin lisäämisen nopeasti kehittyvissä myyntikanavissa, pakkauksen tehokkaamman käsittelyn perinteisessä kauppaympäristössä sekä vahvistaa tuotteen myymälänäkyvyyttä.

Kaikki yritykset ovat riippuvaisia myynnistä. Olemme pystyneet auttamaan monia asiakkaitamme menestymään, saavuttamaan vahvaa myynnin kasvua, onnistumaan tuotelanseerauksissa ja esimerkiksi löytämään oman tiensä markkinoille.

Ota yhteyttä niin kerromme miten pakkausratkaisumme voivat auttaa sinua lisäämään myyntiäsi tai lue lisää jo tehdyistä ratkaisuista.

Pakkauksen avulla voit vähentää kustannuksia
Kustannusten alentaminen

PAKKAUKSEN AVULLA VOIT VÄHENTÄÄ KUSTANNUKSIA

Autamme asiakkaitamme alentamaan turhia kustannuksia. Oikeanlainen pakkaus lisää tehokkuutta toimitusketjun jokaisessa vaiheessa.

Suhtaudumme asiakkaidemme kustannuksiin kuin omiimme. Ammattimaisen pakkaussuunnittelun avulla autamme asiakkaitamme vähentämään kustannuksia, olipa kyse pakkauslinjaston tuottavuuden lisäämisestä, tuotteiden suojaamisesta vaurioilta tai tilan hyödyntämisestä parhaalla mahdollisella tavalla.

Itse asiassa tilan tarpeen huomioiminen suunnitteluvaiheessa tarjoaa mahdollisuuden kustannusten vähentämiseen. Pakkausoptimoinnin avulla voidaan vaikuttaa lavakuormiin, varastotilan tarpeeseen ja vähentää pakkausten käsittelytarvetta, sekä vaikuttaa kuljetuskustannuksiin.  

Sen lisäksi:

Kokonaisvaltaisen ja ketterän pakkaussuunnittelun avulla voimme auttaa asiakkaitamme toimimaan kustannustehokkaasti heidän kohdatessaan muutostarpeita toimitusketjun eri vaiheissa, toimivatpa he sitten FMCG-, B2B- tai teollisuussektorilla.

Ymmärrämme, että luotettavat pakkaukset ja yhteistyö luotettavan pakkaustoimittajan kanssa ovat avainasemassa asiakkaidemme ja heidän asiakkaidensa välisessä onnistuneessa liikesuhteessa.

Panostamme jatkuvasti suunnittelijoidemme ja asiantuntijoidemme ammattitaitoon sekä ajantasaiseen tekniikkaan. Pyrimme parantamaan entisestään asiakkaidemme toimitusketjujen tehokkuutta. Olemme Packaging Strategisteja ja kutsumme tätä Supply Cycle -ajatteluksi, koska tuloksia saavutetaan yhä uudelleen ja uudelleen.

Ota yhteyttä niin kerromme, miten pakkausratkaisumme voivat auttaa sinua alentamaan kustannuksiasi tai lue lisää jo tehdyistä ratkaisuista.

Pakkauksen avulla voit minimoida liiketoiminnan riskejä
Riskien minimointi

PAKKAUKSEN AVULLA VOIT MINIMOIDA LIIKETOIMINNAN RISKEJÄ

Jatkuvasti muuttuvassa maailmassa asiakkaamme pyrkivät minimoimaan riskejä, varautumaan tulevaan ja käyttämään resurssejaan viisaasti. Oikeanlainen pakkaus suojaa, täyttää sille asetetut vaatimukset ja tukee kestävän kehityksen mukaista liiketoimintaa.

Reagoimme yhdessä asiakkaidemme kanssa tuleviin muutostarpeisiin, olivatpa ne toimitusketjuissa, myyntikanavissa, kauppaympäristöissä tai verkkokaupoissa, tai heidän asiakkaidensa vaatimuksissa. Kun pakkaus suunnitellaan vastaamaan näihin muutoksiin, autamme asiakkaita säilyttämään asemansa markkinoilla ja kehittymään tulevaisuutta varten.

Autamme asiakkaitamme huomioimaan riskit koko toimintaympäristössä. Oikeanlainen pakkaus vähentää jätettä ja myyntitappiota, vaikuttaa osaltaan turvallisiin työskentelytapoihin ja varmistaa, että elintarvikkeiden käsittelyyn liittyvät tai muut lainsäädännölliset vaatimukset täyttyvät.

Kestävän kehityksen mukaiset käytännöt ja resurssien käyttö parhaalla mahdollisella tavalla tukee jokaisen yrityksen toimintaa. Koskaan aiemmin pakkaus ei ole näytellyt niin isoa roolia kuluttajien mielissä kuin nyt. Kestävän kehityksen mukaisilla pakkausratkaisulla voi vaikuttaa paitsi brändin maineeseen, myös tuotteen, jota pakkaus suojaa, laatuun.

Pakkaus vaikuttaa todella paljon. Pakkausoptimoinnin avulla voidaan esimerkiksi vaikuttaa lavakuormiin, varastotilan tarpeeseen ja vähentää pakkausten käsittelytarvetta. Se vaikuttaa myös kuljetuskustannuksiin.

Lisäksi aaltopahvipakkaus voidaan kierrättää, ja DS Smith on kierrätystoiminnan kansainvälinen johtaja. Voit olla varma, että paperimme hankitaan vastuullisesti ja että suunnittelemme optimaalisen pakkauksen käyttämällä vain tarvittavan määrän materiaalia.

Saat meiltä käytännön vinkkejä kaikkialla Euroopassa. Ota yhteyttä niin kerromme miten pakkausratkaisumme voivat auttaa sinua minimoimaan riskejä tai lue lisää jo tehdyistä ratkaisuista.

Pakkaus auttaa siirtymisessä kiertotalouden mukaiseen toimintaan
Kiertotalouden mukainen

PAKKAUS AUTTAA SIIRTYMISESSÄ KIERTOTALOUDEN MUKAISEEN TOIMINTAAN

Kestävällä kehityksellä on kasvava merkitys kuluttajien ostopäätöksissä. Sen rinnalla yrityksillä on kasvaneet odotukset omien ympäristövaikutusten pienentämiselle, silloin kun mahdollista, tuottaen positiivisen vaikutuksen meitä ympäröivälle planeetalle ja ihmisille.

Asiakkaat asettavat yhä kunnianhimoisempia kestävän kehityksen tavoitteita ja haluavat integroida kiertotalouden periaatteet koko toimitusketjuunsa.

Osaamisemme, tuotteidemme ja palveluidemme avulla voimme auttaa vastaamaan pakkauksiin liittyviin kiertotalouden haasteisiin.

Soveltamalla pakkausten suunnitteluprosessissa kiertotalouden mukaisen suunnittelun periaatteitamme luomme pakkausratkaisuja, jotka auttavat saavuttamaan kestävän kehityksen tavoitteet ja valmistautumaan kiertotalouteen.

Ja nyt voidaan myös mitata kiertotalouden tehokkuutta.

Luomamme Circular Design Metrcisin avulla voidaan tarkastella jokaisen pakkausratkaisun kiertotaloudenmukaisuutta, vertailla suunnittelupäätösten vaikutuksia ja parantaa kiertotalouden tehokkuutta.

Autamme sinua kiertotalouden mukaisissa pakkausratkaisuissa keskittymällä seuraaviin alueisiin:

  • Kierrätettävyys: Tuotamme 100% kierrätettäviä kuitupohjaisia pakkausratkaisuja
  • Kuidun optimointi: Optimoimme jokaisen kuidun jokaisessa toimitusketjussa
  • Kertakäyttöisen muovin korvaaminen: Suunnittelemme ratkaisuja korvaamaan ongelmallista muovia
  • Uudelleenkäyttö: Lisäämään uudelleenkäyttöä suunnittelun ja innovaatioiden avulla
  • Suljettu kierto: Kehittämällä suljetun kierron mukaisia ratkaisuja

Jos olet kiinnostunut kuulemaan lisää kiertotalouden mukaisista suunnittelun periaatteista tai Circular Design Metricsistä, tai miten voimme auttaa siirtymään kiertotalouden mukaisiin pakkauksiin, ota meihin yhteyttä.

OTA MEIHIN YHTEYTTÄ!

Jos haluat tietää miten voimme auttaa saavuttamaan myynnin kasvua, miten voit vähentää kustannuksiasi ja hallita riskejäsi innovatiivisten pakkausten avulla tai haluat tietää, miten voimme auttaa kestävän kehityksen mukaisten pakkausten osalta, ota meihin yhteyttä!

Yhteydenottolomake