Työ DS Smithillä on monipuolista

Olipa työtehtäväsi nimike mikä tahansa, teemme yhdessä työtä auttaaksemme asiakkaitamme saavuttamaan enemmän, edistääksemme kiertotalouteen siirtymistä ja luodaksemme yhdessä kestävämmän maapallon.

Olemme tulleet pitkän tien. Aloitimme aaltopahvin valmistuksen Suomessa jo vuonna 1911. Juuriltaan englantilainen konsernimme on puolestaan kasvanut pakkausvalmistajasta kiertotalouden toimijaksi vuodesta 1940 alkaen ja on nyt alansa johtava toimija. Työ yrityksessämme on merkityksellistä, sillä yhdessä etsimme ratkaisuja, joilla voimme vastata muuttuvan maailman pakkaushaasteisiin.

Tekemistämme ohjaavat yrityksemme arvot

Kaikessa päivittäisessä toiminnassamme ja päätöksenteossamme niin tiimenä kuin yksilöinä tukeudumme yrityksemme arvoihin.

 • Kannamme vastuumme
  Olemme ylpeitä siitä, mitä teemme ja miten huolehdimme asiakkaistamme, henkilöstöstämme ja meitä ympäröivästä yhteiskunnasta

 • Haastamme itsemme
  Haastamme itsemme ja toisemme löytämään aina parempia ratkaisuja

 • Olemme luottamuksen arvoisia
  Teemme sen minkä lupaamme

 • Olemme avoimia uudelle
  Etsimme uusia ideoita ja reagoimme nopeasti nähdessämme uusia mahdollisuuksia

 • Olemme sisukkaita
  Viemme asiat loppuun saakka


Miten ammattilaisemme eri työtehtävissä kertovat omasta työstään DS Smithissä?

Meillä on monenlaisia ammattilaisia, joita kaikki yhdistää samat arvot ja halu ratkoa maailman pakkaushaasteita rakentaen yhä parempaa maailmaa meille. Tässä voit tutustua muutamiin työtehtäviimme.


Tuotanto

Tuotannossa työtä tehdään tehtaasta ja tehtävästä riippuen erilaisilla koneilla ja yhteistyö muiden kanssa on merkittävässä roolissa. Työssä koneenhoitaja vastaa koneensa työputkien toteutumisesta ja valmistelee koneen aina kullekin työlle sopivaksi. Koneenhoitajan hyvä työpäivä on selkeästi sellainen, jossa kaikki on mennyt suunnitelmien mukaan, on pysytty aikataulussa, eikä yllättäviä asioita ole sattunut. Mutta toisaalta, nekin ovat hyviä hetkiä, kun haasteet on porukalla ratkottu.

Koneenhoitaja huolehtii asiakkaiden tarvitsemien pakkausten valmistumisesta.
Koneenhoitaja huolehtii asiakkaiden tarvitsemien pakkausten valmistumisesta.

Toimitusketju - Supply Chain

Toimitusketjussa on monipuolisia työtehtäviä. Toimitusketjussa työskentelevät tuotannonsuunnittelijat tekevät jatkuvaa yhteistyötä suunnittelutiimin, myynnin ja asiakaspalvelun kanssa parhaan mahdollisen saatavuuden ja toimitusvarmuuden takaamiseksi. Työ on monipuolista ja välillä yllätyksellistäkin, ja työtä tehdään laajassa verkostossa. Myös muuttuviin tarpeisiin reagointi ja niiden toteuttaminen parhaalla mahdollisella tavalla on olennainen osa työpäivää. Esimiestehtävissä toimivilla työnkuvaan kuuluu myös erilaisia workshopeja ja yhteistyöpalavereita ja tehtävässä tehdään yhteistyöstä laajasti eri toimijoiden kanssa.

Myynti

Myynnissä tärkein päivittäinen tehtävä on huolehtia asiakkaistamme. Asiakasvastuullisen myyntihenkilön tehtävänä on kartoittaa, missä asiakkailla mennään, mihin suuntaa halutaan mennä, mitä kehitettäviä ja ratkaistavia asioita meillä on heidän kanssaan ja miten me ratkaisemme ne niin, että kaikki ovat tyytyväisiä ja asiakkaamme voi saavuttaa sen, mitä tahtoo. Työ on jatkuvaa yhteispeliä ihmisten kanssa omassa organisaatiossa ja sen ulkopuolella. Työ on tulosorientoitunutta, nopeatempoista, vuorovaikutteista, eikä yksikään päivä ei ole samanlainen. Työ on parhaimmillaan hauskoja tarinoita ja mahtavia ihmisten kohtaamisia sekä menestyksekästä liiketoimintaa ja onnistuneita pakkauksia. Haasteita ja hyviä hetkiä.


Asiakaspalvelu

Asiakaspalvelussa parasta on asiakkaat. Työssä näkee läpileikkauksen eri toimialoille ja työtä saa tehdä yhteistyössä useiden tahojen kanssa. Muuttujia on paljon ja onnistuminen vaatii tiukkaa keskittymistä sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Tärkeintä on pitää asiakas tietoisena siitä, missä mennään ja löytää ratkaisuja kaikkiin tilanteisiin. Palkinnon työstä saa, kun asiakkaan tarpeet onnistutaan ylittämään, ja toisaalta myös silloin kun asiakkaiden tuotteita näkee arkielämässä. Paineensietokyky, laaja-alainen oman liiketoiminnan tunteminen ja tietotekniset taidot korostuvat tehtävässä.

DS Smithissä on tarjolla monipuolisia työtehtäviä eri alojen osaajille.
DS Smithissä on tarjolla monipuolisia työtehtäviä eri alojen osaajille.


Hallinto

Työtehtävät hallinnossa voivat sisältää talouden, IT:n, HR:n, viestinnän tai markkinoinnin tehtäviä. Tehtävät ovat monipuolisia ja niitä yhdistää halu toimia yli tiimirajojen joskus hektisessäkin ympäristössä ja aikataulupaineissa. Parasta tehtävissä on hyvä keskinäinen yhteishenki, itsenäinen työ ja mahdollisuus oppia jatkuvasti uutta.


Suunnittelu

Suunnittelijan työ on erittäin mielenkiintoista, innovatiivista, monipuolista ja vastuullista. Suunnittelijat suunnittelevat asiakkaiden toiveiden mukaisesti heille pakkausratkaisuja kestävän kehityksen ja kiertotalouden periaatteiden mukaisesti huomioiden kokonaisuuden, jossa jätettä ja saastetta syntyy mahdollisimman vähän ja materiaalit voivat olla kierrossa mahdollisimman tehokkaasti. Asiakkaiden lisäksi suunnittelussa tehdään tiivistä yhteistyötä myynnin, asiakaspalvelun ja tuotannon kanssa. Vaikka monia asioita tehdään joka päivä, on jokainen päivä tässä työssä silti erilainen.