our-people-top.jpg

Ura DS Smithillä

Meillä DS Smithillä on yhteisen kasvun konsepti “Growing Together”, joka kuvastaa lähestymistapaamme henkilöstön ja osaamisen kehittämiseen. Growing Together on molemminpuolinen sitoumus työntekijöiden ja yrityksen välillä. Se on samaan aikaan ajattelumalli, sitoumus ja tapa tehdä töitä.

Growing Together perustuu periaatteisiin, joita sovellamme myös osaamisenhallinnassa:

  • Kasvu – Jos annamme työntekijöidemme kasvaa, he toteuttavat yrityksen suunnitelmaa ja kasvattavat sen liiketoimintaa
  • Yksinkertaistus – Luomme vakioidun lähestymistavan, joka vähentää monimutkaisuutta kaikilta osallisilta
  • Työntekijäkeskeisyys – Huomio työntekijässä, ei prosessissa
  • Henkilöstön johtaminen – Esihenkilöillä on päävastuu työntekijöiden houkuttelemisesta ja kehittämisestä koko liiketoiminnan hyväksi. Asialla on tärkeä painoarvo heidän työssään.
  • Elinikäinen oppiminen – Kehittyminen tarkoittaa aktiivista ja jatkuvaa kumppanuutta kaikkien työntekijöiden ja heidän esihenkilöidensä välillä
  • Konsernitason ajattelu – Kaikki me teemme työtämme DS Smithille emmekä “kuulu” tietylle osastolle / toimialueelle
  • Yhteistyö - HR tukee esihenkilöitä ja työntekijöitä, jotta heillä on mahdollisuus kumppanuuden saavuttamiseen
  • Sitouttaminen – Kehittymiseen tähtäävää palautetta ja kasvun mahdollisuuksia kaikille työntekijöille

Nämä periaatteet muodostavat Growing Together -konseptin sekä kaikkien siihen liittyvien toimintojen ytimen.

Mitä on osaamisen kehittäminen ja miksi se on tärkeää?

Yksi strategisista tavoitteistamme on tunnistaa henkilöstömme potentiaali. Tämä on mahdollista vain, jos annamme henkilöstölle kehittymismahdollisuuksia. Mahdollisuuksien myötä he voivat kasvaa, tehdä osansa tehokkaammin ja nauttia menestyksekkään uran palkitsevuudesta.
Osaamisen kehittäminen tarkoittaa muutakin kuin työtehtävien vaihtumista. Se sisältää myös kasvun, joka tapahtuu sekä tuttujen että ennalta tuntemattomien tilanteiden kautta, kannustavassa ilmapiirissä.

Millaista on työ DS Smithissä?

Meillä on monenlaisia ammattilaisia, joita kaikki yhdistää samat arvot ja halu ratkoa maailman pakkaushaasteita rakentaen yhä parempaa maailmaa meille. Tässä voit tutustua muutamiin työtehtäviimme.

Tuotanto

Tuotannossa työtä tehdään tehtaasta ja tehtävästä riippuen erilaisilla koneilla ja yhteistyö muiden kanssa on merkittävässä roolissa. Työssä koneenhoitaja vastaa koneensa työputkien toteutumisesta ja valmistelee koneen aina kullekin työlle sopivaksi. Koneenhoitajan hyvä työpäivä on selkeästi sellainen, jossa kaikki on mennyt suunnitelmien mukaan, on pysytty aikataulussa, eikä yllättäviä asioita ole sattunut. Mutta toisaalta, nekin ovat hyviä hetkiä, kun haasteet on porukalla ratkottu.

Tuotanto-Toni.jpg

Toimitusketju - Supply Chain

Tuotannonsuunnittelussa päivittäinen työskentely on jatkuvaa yhteistyötä suunnittelutiimin, myynnin ja asiakaspalvelun kanssa parhaan mahdollisen saatavuuden ja toimitusvarmuuden takaamiseksi. Työ on monipuolista ja välillä yllätyksellistäkin ja työtä tehdään laajassa verkostossa. Myös muuttuviin tarpeisiin reagointi ja niiden toteuttaminen parhaalla mahdollisella tavalla on olennainen osa työpäivää. Esimiestehtävissä työnkuvaan kuuluu myös erilaisia workshopeja ja yhteistyöpalavereita ja tehtävässä tehdään yhteistyöstä laajasti eri toimijoiden kanssa.

Myynti

Myynnissä tärkein päivittäinen tehtävä on huolehtia asiakkaistamme. Tehtäväni on kartoittaa, missä asiakkailla mennään, mihin suuntaa halutaan mennä, mitä kehitettäviä ja ratkaistavia asioita meillä on heidän kanssaan ja  miten me ratkaisemme ne niin, että kaikki ovat tyytyväisiä ja asiakkaamme voi saavuttaa sen, mitä tahtoo. Työni on jatkuvaa yhteispeliä ihmisten kanssa omassa organisaatiossa ja sen ulkopuolella. Työ on tulosorientoitunutta,  nopeatempoista, vuorovaikutteista, eikä yksikään päivä ei ole samanlainen. Työ on parhaimmillaan hauskoja tarinoita ja mahtavia ihmisten kohtaamisia sekä menestyksekästä liiketoimintaa ja onnistuneita pakkauksia. Haasteita ja hyviä hetkiä.

Asiakaspalvelu

Asiakaspalvelussa parasta on asiakkaat. Työssä näkee läpileikkauksen eri toimialoille ja työtä saa tehdä yhteistyössä useiden tahojen kanssa. Muuttujia on paljon ja onnistuminen vaatii tiukkaa keskittymistä sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Tärkeintä on pitää asiakas tietoisena siitä, missä mennään ja löytää ratkaisuja kaikkiin tilanteisiin. Palkinnon työstä saa, kun asiakaan tarpeet onnistutaan ylittämään, ja toisaalta myös silloin kun asiakkaiden tuotteita näkee arkielämässä.

Katariina.jpg

Suunnittelu 

Suunnittelijan työ on erittäin mielenkiintoista, innovatiivista, monipuolista ja vastuullista. Suunnittelijat suunnittelevat asiakkaiden toiveiden mukaisesti heille pakkausratkaisuja kestävän kehityksen ja kiertotalouden periaatteiden mukaisesti huomioiden kokonaisuuden, jossa jätettä ja saastetta syntyy mahdollisimman vähän ja materiaalit voivat olla kierrossa mahdollisimman tehokkaasti. Asiakkaiden lisäksi suunnittelussa tehdään tiivistä yhteistyötä myynnin, asiakaspalvelun ja tuotannon kanssa.