retail and shelf ready corrugated packaging solutions

Shelf Ready (hyllfärdiga förpackningar)

Trenden med hyllfärdiga förpackningar och RRP-förpackningar har lett till en helt ny vetenskap.

Optimala hyllfärdiga förpackningar

Det viktigaste konceptet är att "tänka bakåt från hyllan". Numera går det att beräkna den optimala storleken på en förpackning för en viss typ och kvantitet av en produkt, och komma fram till hur stor hyllan bör vara vid känd försäljningsratio och påfyllnadsgrad.

Dagens marknadsförare kan se stora möjligheter i att integrera designen på hyllfärdiga förpackningar och RRP-förpackningar i en PR-mix i syfte att generera merförsäljning i butiken vid inköpstillfället. För att uppnå resultat med kunderna i butiken samarbetar vi alltmer med marknadsförare. Det kan gälla märkespositionering, visuella avvikelser i kategorin eller att få kampanjer att lyckas.
stages of retail and shelf ready pacakging

Hyllfärdiga förpackningar ökar vinsten

RRP-förpackningar kan öka vinsten från fabriksgolv till butik tack vare lägre kostnader i leveranskedjan, förbättrad tillgänglighet och effektiv påfyllning samt genom att stötta produktens eller märkets utseende och känsla.

Så med rätt RRP-förpackning kan du öka försäljningen och förbättra flödet för konsumentvarorna.

Fördelar med hyllfärdiga förpackningar

I butiken utmärks en bra RRP-förpackning av bland annat:

 • Större lagerhållning och bättre utbud på hyllan
 • Snabbare påfyllning i butiken
 • Bättre tillgänglighet
 • Varumärkes- och marknadsföringskommunikation
 • Lyckade kampanjer
 • Bra marknadsföring
 • Att produkterna är väl synliga och lätta att hitta för kunden

I leveranskedjan kan en bra RRP-förpackning medföra besparingar både när det gäller pengar och koldioxidutsläpp:

 • Fler produkter per distribuerad pall och färre pallförflyttningar
 • Färre transportfordon på vägarna
 • Mindre lagerhållning av tomma förpackningar och varor som inväntar distribuering
 • Inga extra mellanlägg i förpackningarna
 • Effektiv inpackning - både automatiserad och manuell