Omslag

Stansade wellpappomslag är gjorda för att omsluta produkterna i automatiska påfyllnads- och packlinjer.

Utåt sett ser de ut som väldigt enkla förpackningar, men omslagen är framtagna med teknisk expertis och har genomgått rigorösa kvalitetskontroller för att vara effektiva i snabba produktionslinjer.

För att kunna uppfylla kraven på omslag som används som RRP-förpackningar och öppnas i butiken har våra designteam haft ett nära samarbete med stansningsspecialister. Resultatet är ledande perforeringsteknik som gör förpackningarna snabba att öppna, konsekventa och enkla - utan att det påverkar prestandan i vår Supply Cycle.