industrial packaging for liquids

Hybrid

Vår innovativa Hybrid³ är en engångslösning för att transportera bulkvolymer av vätska till exportmarknader över hela världen.

Hybrid³ är också lämplig för leveranscykler där återvinning av returförpackningar är dyrt eller omöjligt, och kräver komplicerad hantering.

Hybrid ³ är mångsidig och bidrar till att minska kostnaderna i många hänseende under leveranscykeln, samt levererar tryggt och säkert dina varor till kunden. Fördelarna är klara och kan leda till betydande besparingar för hanteringskostnader jämfört med traditionella förpackningsmetoder.

Hybrid³ garanterar upp till 100 % tömning av produkten och har konstruerats för att garantera kompatibilitet för alla typer av transport-, fyllnings- och tömningstillämpningar, både i aseptiska och icke-aseptiska miljöer. Intelligent formgivning som utnyttjar utrymmet i en fraktcontainer med upp till 20 % mer än normalt, vilket innebär omfattande besparingar vid stora exportvolymer.