CPO Banners_homepage_2000x850px SE.png

Förpackningar som minimerar dina risker

I en värld i ständig förändring försöker våra kunder hantera risker, anpassa sig till framtiden och använda sina resurser väl. Vi gör allt för att du ska bli uppmärksam på vad som kan gå snett. Sen gör vi en gemensam sak för att minimera varje risk.

Varje dag hjälper vi kunderna att ta itu med risker i olika delar av distributionskedjan. Rätt förpackning förhindrar resursslöseri och försäljningstapp, bidrar till sunda arbetsrutiner och säkerställer att bestämmelser för exempelvis livsmedelskontakt och andra myndighetskrav följs.

Hållbara rutiner och optimal resursanvändning stärker verksamheten.

Rätt förpackning betyder så mycket – om till exempel lastning på pall och distribution kan optimeras tack vare effektivare lösningar betyder det att det krävs mindre lagring och att antalet transporter minskar.

Dessutom är förpackningar av wellpapp återvinningsbara: Wellpapp är naturnära. Fibrerna i pappret kommer från skogen och de fungerar som ny råvara även när förpackningen är förbrukad. Förpackningar i wellpapp är effektiva i ett hållbart kretslopp.

Vi erbjuder praktiska råd oavsett var i Europa du är baserad. Om du vill veta mer om säker riskhantering genom rätt förpackningar får du gärna kontakta oss eller läsa mer om de kunder vi redan hjälper.