Vårt löfte

Vi vet att det krävs mer än att hoppas på mirakel. Vi fokuserar på dina behov för att hjälpa dig att öka din försäljning, minska dina kostnader, hantera dina risker och se till att dina förpackningar passar in i den cirkulära ekonomin.

DS Smith 4 pillars - our promise - without text.gif

Med hjälp av vår unika metod PackRight® samarbetar vi med dig för att optimera förpackningar som skapar mervärde. Detta brukar innebära att man:

  • Inser att förpackningen kan fungera som kommunikativ budskapsbärare
  • Ser till att produkten skyddas och kommer fram hel och ren
  • Optimerar materialåtgång, lagring och distribution
  • Möter morgondagens trender

Oavsett om vi enbart har arbetat med dig med en enskild del i distributionskedjan, eller om vi har arbetat med varje steg, blir resultaten tydliga gång på gång.

4th pillar.png

För att komma fram till den optimala förpackningslösningen krävs det både erfarenhet och kunskap. Det bjuder vi på! Vi har specialisterna inom förpackningskonstruktion, stötskydd, logistik, automation, ergonomi och säljande tryck. Med erfarenhet och förpackningsproduktion i mer än 30 länder över hela Europa kan vi hjälpa dig var din verksamhet än befinner sig.

Våra Packaging Strategists levererar resultat.

Förpackningar som ökar din försäljning
Öka din försäljning

FÖRPACKNINGAR SOM ÖKAR DIN FÖRSÄLJNING

Förpackningar gör en enorm skillnad när det gäller att driva köpbeteenden och varumärkeslojalitet. Oavsett om det handlar om att synas på hyllan eller leverera en trevlig unboxing-upplevelse hemma, hjälper vi våra kunder att sälja mer.

Färg och form påverkar identifiering och leder till köpbeslut. Våra omfattande investeringar i programvara och färgstyrning hjälper till att stärka varumärket och skapa en homogenitet vid olika kampanjer och hos olika säljkanaler. Att till exempel även online-upplevelsen stämmer med varumärkesvärdena är viktigt. Tillsammans med innovativa lösningar blir det enklare att marknadsföra varumärket och genomföra lyckade lanseringar.

Men detta är inte allt.

Med rätt förpackning kan man uppnå så mycket mer, från att öka tillväxten i snabbt föränderliga säljkanaler till att hantera snabba växlingar när det gäller tillgängligheten i butiken.

Försäljning är alltid själva nyckeln. Vi har en lång historia av att hjälpa våra kunder att lyckas genom kraftig försäljningsökning, lyckade produktlanseringar, framgångsrika kampanjer och genom att hitta nya vägar till marknaden.

Om du vill veta hur vi kan hjälpa dig att öka din försäljning får du gärna kontakta oss

Innovativa förpackningar som minskar dina kostnader
Minska dina kostnader

INNOVATIVA FÖRPACKNINGAR SOM MINSKAR DINA KOSTNADER

Varje dag hjälper vi våra kunder att eliminera onödiga kostnader. Rätt tänk när det gäller förpackningar effektiviserar varje steg i distributionskedjan.

Oavsett om det handlar om att skapa förpackningslösningar som underlättar inpackning, hjälper till att skydda produkten eller optimera materialåtgång så behandlar vi våra kunders pengar som om de vore våra egna.

Att optimera förpackningen kan leda till oanade möjligheter. Om till exempel lastning på pall och distribution kan optimeras tack vare smartare lösningar betyder det att det krävs mindre lagring, hanteringen effektiviseras och antalet transporter minskar.

Och historien slutar inte där.

En lyckad förpackningslösning är resultatet av ett aktivt samarbete. Dina förväntningar möter våra kunskaper. Detaljer leder till både merförsäljning och varumärkesbyggande.

Genom att kontinuerligt utveckla våra specialister inom olika områden strävar vi efter att uppnå en ännu effektivare distributionskedja för våra kunder. Våra Packaging Strategists hjälper till med det.

Om du vill veta mer om hur du kan sänka kostnaderna via innovativa förpackningslösningar får du gärna kontakta oss

Förpackningar som minimerar dina risker
Minimera dina risker

FÖRPACKNINGAR SOM MINIMERAR DINA RISKER

I en snabbt föränderlig värld försöker våra kunder hantera risker, anpassa sig till framtiden och använda sina resurser väl. Vi gör allt för att du ska bli uppmärksam på vad som kan gå snett. Sen gör vi en gemensam sak för att minimera varje risk.

Varje dag hjälper vi våra kunder att ta itu med risker i olika delar av distributionskedjan. Rätt förpackning förhindrar resursslöseri och försäljningstapp, bidrar till god ergonomi på arbetsplatsen och säkerställer att bestämmelser för exempelvis livsmedelskontakt och andra myndighetskrav följs.

Hållbara rutiner och optimal resursanvändning stärker verksamheten. Aldrig tidigare har förpackningar varit så aktuella för konsumenter som de är idag. En miljösmart förpackningslösning kan göra lika mycket för ett varumärkes rykte som kvalitén på den produkt den skyddar.

Rätt förpackning betyder så mycket – om till exempel lastning på pall och distribution kan optimeras tack vare effektivare lösningar betyder det att det krävs mindre lagring och att antalet transporter minskar.

Dessutom är förpackningar av wellpapp återvinningsbara: Wellpapp är naturnära. Fibrerna i pappret kommer från skogen och de fungerar som ny råvara även när förpackningen är förbrukad. Förpackningar i wellpapp är effektiva i ett hållbart kretslopp.

Vi erbjuder praktiska råd oavsett var du är baserad. Om du vill veta mer om säker riskhantering genom rätt förpackningar får du gärna kontakta oss

Förpackningar som gör dig redo för den cirkulära ekonomin
Gör dig redo cirkulärt

FÖRPACKNINGAR SOM GÖR DIG REDO FÖR DEN CIRKULÄRA EKONOMIN

Hållbarhet har ett växande inflytande på konsumenters köpbeslut. Parallellt finns det en växande förväntan på att företag minskar sin inverkan på jorden och, där det är möjligt, skapar positiva effekter för människor och planeten.

Kunder sätter upp mer ambitiösa hållbarhetsmål och vill integrera cirkulära principer genom hela sina distributionskedjor.

Med hjälp av vår expertis, produkter och tjänster kan vi hjälpa dig att hantera dina utmaningar kring cirkulär ekonomi relaterade till förpackningar.

Genom att tillämpa våra cirkulära designprinciper i förpackningens utvecklingsprocess kommer vi att skapa förpackningslösningar som hjälper dig att möta dina hållbarhetsambitioner och göra dig redo för den cirkulära ekonomin.

Och nu kan du också mäta hur väl du uppnår cirkuläritet.

Våra mätmetoder för cirkulär design gör det möjligt att se hur cirkulär en förpackningsdesign är, jämföra effekterna av olika beslut kring design och främja cirkuläritet.

Vi hjälper dig med cirkulära förpackningslösningar genom att fokusera på fem områden:

  • Återvinningsbarhet: Leverera 100% återvinningsbara fiberbaserade förpackningslösningar
  • Fiberoptimering: Optimera varje fiber för varje distributionskedja
  • Plastreducering: Designlösningar för att ersätta onödig plast
  • Återanvändning: Öka återanvändningen genom nya konstruktioner och innovationer
  • Slutet kretslopp: Utveckla lösningar som är helt cirkulära


Om du är intresserad av att veta mer om våra cirkulära designprinciper, våra cirkulära mätmetoder och hur vi kan hjälpa dig att göra dig redo för den cirkulära ekonomin med hjälp av förpackningar, kontakta oss.

Om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig sälja mer, minska dina kostnader, minimera dina risker och göra dig redo för den cirkulära ekonomin med hjälp av förpackningar - kontakta oss!