Start the Cycle

Circular Ready - Banner - Final with sentence.jpg

Det fina med en cirkulär ekonomi

En cirkulär ekonomi är alternativet till en linjär ekonomi där man tillverkar, konsumerar och slänger.

Den är baserad på principer som handlar om att designa bort avfall och föroreningar, hålla material i användning under längre tid och regenerera naturliga system för att skapa en mer hållbar och vålmående värld.

Det handlar om att skapa en ekonomi som fungerar i harmoni med vår naturliga värld.

Med våra cirkulära förpackningslösningar, kan DS Smith bli din inkörsport till den cirkulära ekonomin. Vi kan hjälpa dig genom att designa mer miljösmarta förpackningslösningar, nå dina hållbarhetsmål och möta dina kunders växande efterfrågan på mer hållbara förpackningar.

Vad innebär den cirkulära ekonomin för dig?

Den cirkulära ekonomin är inte en kompromiss. Det innebär en bättre och ekonomiskt hållbar framtid för oss och vår planet.

När det gäller förpackningen, handlar det om att inte använda mer material än nödvändigt, optimera din distributionskedja, använda återvunna material, och se till att förpackningen kan återvinnas eller återanvändas.

Våra cirkulära lösningar kommer att hjälpa dig att se din förpackning med nya ögon. Tillsammans kan vi ompröva och utmana din förpackningsdesign för att göra den än mer miljösmart.

Cirkulär ekonomi, ett enkelt men kraftfullt koncept som skapar en bättre framtid

Vår värld och hur vi konsumerar har formats på ett linjärt sätt, vi tar, använder och kastar bort - vi använder inte resurser; vi slösar bort dem. 

Men där andra ser linjära problem, ser vi cirkulära lösningar.

Vi har över 700 designers, som tänker och skapar med Circular Design Principles som grund. Principer som vi har utvecklat i samarbete med Ellen MacArthur Foundation.

Ett partnerskap vi är stolta över eftersom det utmanar oss att bli och göra vårt bästa. Vi tänker i cykler för att designa bort avfall, vi värderar våra naturresurser, och vi strävar efter att ge nytt liv till naturliga system.

Varje cykel börjar någonstans.

Låt oss bli din inkörsport till den cirkulära ekonomin.

Tillsammans kan vi: Start the Cycle.

Bli cirkulär: Börja här

Oavsett vad du tillverkar och säljer, är förpackningen det första dina kunder ser.

Men det är inte bara den visuella påverkan som bestäms i designprocessen, utan även produktens miljöpåverkan.

Med detta i åtanke, har vi samarbetat med Ellen MacArthur Foundation för att skapa Circular Design Principles som hjälper oss omforma framtiden när det gäller förpackningar som fungerar i en cirkulär ekonomi, medan vi hjälper ditt varumärke att sticka ut och synas. 

När kunder söker mer hållbara alternativ, använder våra designers dessa principer för att skapa förpackningar som passar in i en cirkulär ekonomi. De designar bort avfall och föroreningar, håller produkter i användning längre och regenererar naturliga system.

Det finns ingen bättre plats att starta din cirkel, än här med oss.

 

circular design principles.png

Hur cirkulär är din förpackning?

Våra Circular Design Metrics ger dig en unik möjlighet att mäta din förpacknings cirkuläritet och hur dina val av förpackningsdesign påverkar miljön.

imageddo5p.png

Börja din cirkulära resa idag