designers-at-work2.jpg

PackRight Centre

Tillsammans kavlar vi upp ärmarna på våra PackRight Centres för att gemensamt skapa inspiration, hela vägen från ritbordet till fabriksgolvet.

Våra skickliga och erfarna designers och ingenjörer använder vår fyrstegsprocess samt senaste teknik och verktyg för att åstadkomma de nämnda lösningarna. Lösningarna fokuserar på effektivitet i distributionskedjan samt maximering av möjligheterna till ökad försäljning, sänkta kostnader och minimerade risker.

Våra hundratals konstruktörer över hela Europa delar best practice och innovationer genom användningen av en unik, över hela företaget spridd, programvaruplattform vilket säkerställer att kunderna får tillgång till de senaste lösningarna.

  • Contact
  • Services
  • More

Och vi svarar inte bara på våra kunders nuvarande utmaningar. Vi går proaktivt ut till kunderna med nya innovationer som kommer att hjälpa dem att se och utnyttja nya möjligheter.

Vår PackRight-lösning för optimerade förpackningar

Vi börjar alltid med att fastställa vilka PackRight-kriterier som ska följas: vill du öka försäljningen, sänka kostnaderna eller minimera risker? Oavsett kriterier är produkten alltid den samma: ny förpackning utformas, testas och produceras tillsammans med dig, utifrån dina behov, din leveranskedja och dina strategiska mål. 

  • Upplev vår strukturerade workshop för att få fler fördelar från dina förpackningar
  • Ett särskilt för dig sammanställt expertteam står till ditt förfogande
  • Tillsammans definierar vi specifika optimeringsområden och framgångskriterier
  • Du och våra förpackningsspecialister kommer samarbeta för att utveckla rätt förpackning enligt dina behov