Upptäck nya möjligheter för din verksamhet

Besök oss på Impact Centre

Impact Centre

Ditt hem i förpackningsvärlden

Ett besök hos ett DS Smith Impact Centre kommer hjälpa dig och dina kollegor att fatta strategiska beslut kring dina förpackningar och hjälpa dig uppnå dina mål.

Och fördelarna kommer vara länge efter ditt besök! Den kunskap du och dina kollegor förvärvar och de relationer du skapar med våra förpackningsstrateger kommer även att ge utdelning i framtiden.  Vi välkomnar ofta besökare från samma företag som vill utforska nya vinklar eller utöka diskussionerna till andra produktområden.

Expertisen hos våra lokala Packaging Strategists säkerställer att din workshop speglar de rätta trenderna och gällande praxis, vilka kan variera mycket mellan olika länder.  Samtidigt som styrkan i vårt internationella nätverk gör att vi kan hantera problem som finns på internationell nivå.

Vi är mycket stolta över att våra Impact Centres har byggts på de kollektiva kunskaperna hos hundratals förpackningsstrateger.  Vi menar att de ger ett viktigt bidrag till utformningen av framtidens förpackningar.   Hundratals kunder har också blivit övertygade om att så är fallet.