Hälsa & säkerhet

Vi har en nollvision när det gäller skador/olyckor och strävar efter en verksamhet där alla är trygga varje dag.

Vid besök hos oss gäller följande:

  • Rökförbud
  • Följ din värd
  • Vid utrymning, följ lokala instruktioner
  • Vid besök i produktion ska varselväst bäras, samt lokala regler beaktas