Global map showing how DS Smith works in partnership with packaging users across the globe

Om oss

DS Smith är specialist på kundspecifika emballage med tonvikt på design och service nära kunden.

Vi ska utveckla, marknadsföra och tillverka förpackningar, huvudsakligen i wellpapp, med avsikten att förbättra inpackning, transport, hantering och försäljning av produkter, främst för svenskt näringsliv. Det breda kunderbjudandet består av säljande förpackningsdesign, displayer och utomhusreklam, förpackningslinjer, stötskydd, förpackningstillbehör, logistiklösningar samt specialprodukter och barriär.

DS Smith har strategiskt belägna enheter, nära kunden. Huvudkontoret ligger i Värnamo. Företaget har en welldivision med fabriker i Värnamo och Mariestad. Andra affärsenheter är division Display samt division Förpackningsservice.

DS Smith i Sverige har 600 anställda och omsätter ca 1,9 miljarder SEK.

DS Smith är en multinationell förpackningskoncern med säte i London.

  • Över 30 000 anställda
  • 37 länder
  • Mer än 300 enheter
  • 45 Impact - och PackRight Centres