Scanstar-DSSmith-top image.jpg

DS Smith vinner Scanstar

Miljövänlig begravning till lägsta möjliga kostnad

Kremering är en miljökrävande process. Ju mer att bränna desto större utsläpp. Samtidigt är kistan en tung utgiftspost.

DS Smith har löst problemet precis som man löser ett förpackningsprojekt, mot samma kravlista som gäller för kistor av trä: stabilitet, vätsketäthet, dropptest och rätt flampunkt. Utöver detta får begravningsbranschen en okomplicerad produkt i miljövänlig papp. Lätt att förvara och transportera. Till betydligt lägre kostnad än den billigaste träkistan.

scanstar_europakistan_content.jpg
Produkten har tilldelats en Scanstar - förpackningsbranschens egen Oscar - med följande motivering av juryn:

An alternative to a traditional coffin made from recycled cardboard evokes emotions. Innovative design with compliant structures from both an environmental and an economic point of view. The open-minded solution is right with the times.

Vill du veta mer? Läs om produkten och vår kund i vårt magasin INSIDE, via länken nedan.