Lets talk-top.png

DS Smith öppnar för dialog

Förpackningar är hetare än någonsin. Handel och logistik står inför stora förändringar. Hantering och inpackning kräver snabbhet och optimal ergonomi. Med avsändarens varumärke i fokus ända fram till konsumenten. Allt i närvaro av moderna miljökrav.

   – Mycket att prata om. Och därmed det självklara temat för vårt deltagande på årets Scanpack, säger Barbro Berggren, Marketing & Communication Director på DS Smith, Sverige.
   Hela montern är en inbjudan till dialog – under temat ”Let´s talk!” – med resurser och spännande förpackningslösningar som energikälla till diskussioner. Alla viktiga parametrar tas upp, med speciellt fokus på praktisk funktion och säljande image. Både inom traditionell försäljning och e-handel.
   – Vårt Impact Centre, som finns i Köpenhamn, är uppbyggt i miniformat. Automation och manuell hantering får sitt givna utrymme. Och till detta, en del av det lite spektakulära som blivit något av ett kännemärke för oss på Scanpack.
   Förutom monter och spontana diskussionsforum är DS Smith också representerade i talarstolen på huvudscenen med två tunga namn i förpackningssammanhang: Marlena Skrzyniarz och Wim Wouters.
   – Marlena belyser förpackningsfrågorna i modern e-handel medan Wim vänder på alla stenar om förpackningens förmåga att sända tydliga – eller dolda – signaler till betraktaren.
   – Två föredrag som rekommenderas starkt för den som vill få maximal påfyllning av sin förpackningskunskap – kanske med intressanta frågeställningar att diskutera vidare i vår monter, avslutar Barbro Berggren.