title 1.png

DS Smith  skapar Benelux största centrum för industriförpackningar

DS Smith ska bilda ett västeuropeisk nav för utveckling av förpackningar i storlek XXL i Tilburg, Nederländerna.

DS Smith planerar att göra sin anläggning i Tilburg till det största centret för utveckling av industriförpackningar i hela Benelux. Med huvudsakligt fokus på bilindustrin och den kemiska industrin kommer enheten att utgöras av nya anläggningar och ett toppmodernt PackRight Centre. Projektet ingår i ett omfattande investeringsprogram för den europeiska förpackningsorganisationen.

 

En nytt logistiklager finns redan på plats och det gör också en stor mängd testutrustning av stora mått samt automatrobotar för att producera DS Smiths unika oktabiner. Dessutom har arbetet med PackRight Centre XXL redan påbörjats och det finns planer på en avancerad XXL-konverteringsmaskin inför 2018.

PackRight Centre kommer att öppna i slutet av nästa år och ligga i hjärtat av anläggningen. På så sätt ger det möjligheten till bättre service för våra kunder genom riktigt bra samarbetsmöjligheter.

Sieger Korting, PackRight Centre Manager, förklarar: – Tilburg-anläggningen är känd för sin innovativa förmåga, tekniska kunskap och branschexpertis. Genom att vidga anläggningarna och öppna ett PackRight Centre på plats, utökar vi denna styrka och blir än mer kundfokuserade och erbjuder ännu bättre samarbete. Vi kommer att kunna bjuda in befintliga och potentiella kunder till en mer konkret förpackningsprocess och utforska möjligheter längs hela distributionskedjan. Detta kommer att förbättra resultaten för våra kunder och utgöra en tydlig förändring för oss.

banner slider tilburg

Pieter Stoevelaar, General Manager Heavy Duty, sammanfattar: – DS Smiths PackRight Centres är nav för expertis och kreativitet där vi är fokuserade på att leverera konkreta projekt på kort till medellång sikt. I en dynamisk miljö bjuder vi in våra kunder till interaktiva sessioner och workshops, och vår kunniga personal använder de kreativa PackRight-verktygen så att vi kan uppnå påtagliga resultat.

– Målet är att integrera djupgående kunskap från våra kunders verksamheter för att konstruera avancerade lösningar som leder till förbättringar när det gäller lägre kostnader, ökad försäljning eller riskhantering. DS Smith har för närvarande 28 PackRight Centres på olika platser runtom i Europa och planerar att öppna ytterligare 15 stycken under det kommande året.