Hållbarhetsstrategi

For Now. And For Next.

Världen förändras snabbt. I takt med att konsumenterna ställer högre krav på produkter och tjänsteleverantörer förändras förväntningarna på alla typer av företag. De måste inte bara radikalt minska sitt avtryck på omgivningen, utan de ska dessutom göra en positiv skillnad för människor och för planeten där så är möjligt.

Hållbarhet utgör hjärtat i vår företagsmodell och är kärnan i vår devis Redefining Packaging for a Changing World. Vi är stolta över att kunna lansera vår nya Now and Next sustainability strategy, som fokuserar på dagens hållbarhets-utmaningar såväl som på de som kommer att påverka framtida generationer.

Vår Now and Next Sustainability Strategy, syftar till att sluta cirkeln genom bättre design, skydda naturresurser, minska avfall och föroreningar genom cirkulära lösningar och genom att rusta människor till att leda övergången till en cirkulär ekonomi.