Hållbarhetsrapport

Via nedan länk kan du ta del av vår årliga hållbarhetsrapport som beskriver de miljömässiga, sociala och ekonomiska perspektiven i DS Smiths tänk kring hållbarhet. Den andra pdf:en är en kortversion av hållbarhetsrapporten på två sidor. Vill du veta mer om vårt hållbarhetsarbete? Tveka inte att kontakta oss.