hållbarhet-top.png

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling bygger på att kommande generationer av människor, djur och växter skall ha samma möjlighet till utveckling som vi har idag. DS Smith anammar detta tillvägagångssätt genom sitt engagemang inom; miljö, socialt ansvar och ekonomi.

Miljö

  • DS Smith har ett väl fungerande rapporteringssystem (RMS) för miljödata. Syftet är att följa upp resultatet av genomförda miljöaktiviteter, men också att kunna delge information om faktisk miljöbelastning.
  • Läs mer om hur vi värnar om miljön i vår hållbarhetsstrategi och genom våra hållbarhetsmål via länken nedan.
  • Du finner också vår årliga hållbarhetsrapport via länk nedan.


Socialt ansvar

  • DS Smith sätter säkerhet mot anställda och andra högst upp på agendan genom ett ständigt fokus på tillbud och olyckor, med målet att upprätthålla en psykosocial och säker arbetsmiljö med inga olyckor som resultat.
  • DS Smith uppförandekod omfattar vårt agerade gentemot människor, myndigheter, kunder och leverantörer. I uppförandekoden ingår bland annat att beakta mänskliga rättigheter och att mutor och bestickning inte accepteras.


Ekonomi

  • DS Smith hållbarhetsarbete är en av nycklarna till nöjda kunder, anställda och investerare. Ur ägarperspektiv maximeras värdet på företaget.

 Corrugated Cardboard as sustainable packaging solution