DS Smith's sustainability principles and approach to corporate responsibility

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling bygger på att kommande generationer av människor, djur och växter skall ha samma möjlighet till utveckling som vi har idag. DS Smith anammar detta tillvägagångssätt genom sitt engagemang inom; miljö, socialt ansvar och ekonomi.

Miljö

  • DS Smith har ett väl fungerande inrapporteringssystem (RMS) för miljödata. Detta för att följa upp resultaten från genomförda miljöaktiviteter men också för information till samhället om faktisk miljöbelastning.
  • DS Smith har som mål att reducera CO2-utsläpp med 20% under en 10-års period.
  • DS Smith verkar för ett ansvarsfullt användande av fiberbaserad råvara, genom att till största delen använda återvunnen fiber. Vi är FSC® - certifierade, FSC-C111756.
  • DS Smith arbetar kontinuerligt med att optimera och reducera avfall från sina anläggningar.



Socialt ansvar

  • DS Smith sätter säkerhet mot anställda och andra högst upp på agendan genom ett ständigt fokus på tillbud och olyckor, med målet att upprätthålla en psykosocial och säker arbetsmiljö med inga olyckor som resultat.
  • DS Smith uppförandekod omfattar vårt agerade gentemot människor, myndigheter, kunder och leverantörer. I uppförandekoden ingår bland annat att beakta mänskliga rättigheter och att mutor och bestickning inte accepteras.
  • DS Smith har ett utvecklingsprogram för sina anställda med målet att utveckla alla medarbetares fulla potential. Under programmet ”OWN IT” sker utbyte av erfarenheter mellan anställda.



Ekonomi

  • DS Smith hållbarhetsarbete är en av nycklarna till nöjda kunder, anställda och investerare. Ur ägarperspektiv maximeras värdet på företaget.

 Corrugated Cardboard as sustainable packaging solution