packaging for pharmaceutical and medical products

Läkemedel

Kraven på spårbarhet och kapaciteten att följa föreskrivna globala standarder är av högsta betydelse för läkemedels- och sjukvårdsprodukter.

Branschen erfar i dagsläget en förskjutning mot att fler produkter säljs direkt till konsumenter, vilket innebär nya distributionscykler och en marknadsföring av dess produkter som sker direkt till konsumenten.

Tack vare vår erfarenhet inom temperaturkontrollerade förpackningar, kan vi tillverka godkända wellpappförpackningar som uppfyller branschens sanitära krav. Våra kompositförpackningar är särskilt lämpliga för känsliga produkter, då vattentäthet och aseptik kan garanteras.