chemical-.jpg

Kemikalier & farligt gods

Inom branschen för kemikalier och farligt gods ligger fokus på skydd och säker leverans av dina produkter från A till B.

Vår långa erfarenhet av emballage, i kombination med vårt nära samarbete med tre huvudaktörer inom denna nisch, ger den tillförlitlighet och säkerhet du behöver.

Våra emballagelösningar för kemikalier och farligt gods omfattar:

  • Åttkantiga förpackningar för transport av skrymmande varor
  • Skyddsförpackningar för transport av kemikalier
  • Butiksställningar för icke-industriella kemikalier

Korrugerade förpackningar för kemikaliebranschen finns i många olika former. Det är dock viktigt att förpackningarna är robusta och säkra att hantera. Samtidigt måste trycket vara tydligt och effektivt, framför allt när det gäller varningar och annan säkerhetsinformation. Spårbarheten är en annan viktig fråga. Genom att vi inkluderar RFID i korrugerade förpackningar möjliggörs spårning och lagerhantering.