Industri

Vi är specialister på förpackningar i tyngre kvaliteter till en stor mängd olika industrier, allt från mat till bilar och kemikalier.

Industri

Under senare år har wellpappförpackningar gjort intåg inom industrin som ersättning för mindre miljövänliga förpackningar av trä, plast och metall.

Vi är specialiserade på tillverkning av kraftiga förpackningar för ett brett spektrum av branscher, från livsmedels- till fordonsindustrin. Vi ger dig industriella förpackningslösningar som skyddar, lagrar och transporterar dina produkter, lokalt och globalt.