e-commerce-packaging.jpg

E-handel

Den snabba ökningen av e-handeln har skapat nya krav för wellpappförpackningar, samt behovet att marknadsföra, skydda och garantera en effektiv distribution i varje steg.

Våra innovativa lösningar tillfredsställer många av följande krav:

  • Förhindrar skador, oavsett påfrestningar i komplexa leveranskedjor
  • Håller även känsliga produkter såsom växter eller glas omsorgsfullt på plats, ända tills konsumenten tar emot dem i ursprungligt skick
  • Optimerar hastighet och produktivitet i förpackningshallen
  • Skyddar produkter mot manipulation och stöld
  • Förväntningarna motsvarar upplevelsen, när kunder tar emot eller öppnar förpackningar. Många tekniker vad gäller tryck, utseende och känsla eller presentation kan tillämpas i detta syfte
  • Ger ett praktiskt retursystem som använder samma återförseglade förpackning, utan skador eller kompromisser.

Våra tekniker och designspecialister stödjer kunder och deras projektteam ur alla aspekter som rör e-handel och fulfilment, från packning och distribution till marknadsföring och kundupplevelse.