electronics.jpg

Elektronik

Oavsett om det handlar om behov för befintliga produkter eller nylanserade produkter så är leveransförmågan avgörande.

Med hjälp av funktioner som skydd mot elektrostatisk uppladdning och skyddsmaterial, utvecklas innovativa modeller som skyddar produkterna under hela livscykeln.

Ofta är en kombination av förpackningsmaterial den bästa lösningen för att skydda produkterna på rätt sätt. Vi skyddar leveranserna genom att utsätta våra förpackningar för omfattande material- och hållbarhetstester.