Konsumentförpackningar

Konsumentförpackningar är viktiga för att skapa mervärde, skydda och marknadsföra produkten i detaljhandeln.