Större än

Loggan är ingen överdrift. Tecknet ”större än” beskriver sanningen. Hur man än ser på saken, så är det svårt att tänka sig något större än Elgiganten.

Sortimentet är gigantiskt. Varuhus finns i varje stad med självaktning. E-handeln är väletablerad sen många år tillbaka. Och logistikcentret – mäter sexton fotbollsplaner!

Men det är inte enbart produkter, priser och marknadstäckning som besvarar frågan på hur man kunnat utvecklas så snabbt sen introduktionen 1994. Det verkliga svaret ligger på det mänskliga planet. Hur man möter kunderna.

Elektronik är komplicerat. Det är svårt att välja rätt. Lätt att bli vilse. Men på Elgiganten är man aldrig utlämnad åt sin egen villrådighet. Kunniga människor finns alltid tillhands. Från produktval, till installation och service. Och där ligger säkert en stor del av hemligheten bakom framgångarna; att man även betraktar kunden som något ”större” än vad som är vanligt i en värld av storköp, lågpris och självbetjäning. Det uttalade målet är att ge alla den magiska världen av teknik.

Effektiv logistik
Det finns ytterligare en framgångsfaktor som Elgiganten framhåller. Den stavas ”effektiv logistik”. Distributionscentralen i Torsvik är inte bara enorm till ytan, den är också minutiöst genomtänkt i alla detaljer. Allt för att klara hög servicegrad åt 425 varuhus och 85 hubbar i Norden, samt en e-handel som når ända in i stugorna.

Elgigantens enorma logistikcenter på Torsvik, strax söder om Jönköping.

Och förpackningarna som Elgiganten använder här är endast tre till antalet; small, medium och large.
- Än så länge räcker det, säger Tuomo Vartiainen, driftschef i Torsvik. Och jag kan garantera att vi försöker minimera all onödig luft som ska transporteras på vägarna. Våra förslutningslinor har full koll på fyllnadsgraderna, och skulle en låda vara något för stor så skär maskinerna ned den till exakta mått.

– Miljötänkandet är en röd tråd genom hela företaget, och gäller i hög grad även förpackningssidan. Miljövänlig wellpapp är en självklarhet, säger Tuomo.

Tuomo beskriver vikten av att ha en kompetent förpackningsleverantör. Inte enbart när det gäller leveransförmåga, vilket är en självklarhet när man själv ska serva många.

– DS Smith är en viktig samarbetspartner, som varit länge i huset. Vi har vuxit tillsammans och jobbar hela tiden på att förbättra detaljer. 

Automation
Att minska ledtider och slitsamma arbetsmoment är en självklarhet för de flesta moderna företag. Och på Elgiganten kom automationstänkandet tidigt in i bilden. Automationsavdelningen på DS Smith, var med på den inledande resan i en värld av lådresare, förslutningsmaskiner och transportbanor. Under resans gång har sen Elgiganten byggt norra Europas modernaste automationsanläggning där man plockar och packar till både butiker och e-handelskunder. Men diskussionen om anpassade förpackningslösningar och ännu vassare logistik pågår hela tiden med DS Smith vid bordet.

På de snabba förpackningslinjerna skärs förpackningarna ner till en höjd anpassad efter innehållet i förpackningen.