Luftsnackar för att lösa tunga miljöutmaningar.

– Transporten till den väntande kunden är en självklar del
av miljöbelastningen. Och vi gör allt för att den ska minska. Till vår hjälp har vi en pågående dialog med lyhörda e-handlare, kunniga förpackningsexperter och akademiska forskare.

– Det vi alla vet är att mindre luft i lådan automatiskt betyder mindre koldioxid till luften. Vårt projekt går ut på att hitta bästa vägen dit.

Sofia Leffler Moberg är ansvarig för hållbarhetsteamet inom POSTNORD, där en av de viktigaste frågorna är att minska klimatpåverkan i logistikkedjan mellan e-handlare och konsument.

– Transportsektorn är till stor del beroende av fossila bränslen. Och med ökad e-handel kommer vi att behöva fler fordon, fler chaufförer och fler ombud. Samtidigt har vi det tuffa målet att driva omställningen mot fossilfrihet för hela vår bransch till 2030.

Sofia beskriver det som en svår nöt att knäcka. Men hon låter långt ifrån uppgiven. Det gäller bara att angripa rätt del av problemet.

30 procent luft!
Erfarenheten är att e-handelsförpackningar generellt innehåller 30 procent luft, försiktigt räknat. Ett absurt förhållande som får håret att resa sig på alla som kan något om förpackningar.

– Förpackningen är hjärtat i e-handeln, säger Sofia. Men alla inblandade måste på allvar fundera över alla tänkbara sätt att minska transportvolymen. Vårt sätt att få igång tänkandet är att skapa ett forum med e-handlare, förpackningsindustri, teknikleverantörer, designers och akademiska forskare – och med Postnord som spindeln i mitten.

Förpackningen har hamnat långt ned på agendan. Med Förpackningsresan är målet att höja den till prio ett.

Sofia Leffler Moberg
Postnord


"Förpackningsresan"
Namnet på företeelsen känns självskrivet. En resa som inte bara handlar om fysiska transporter, utan i ännu högre grad om mental förflyttning, bort från fluffiga standardförpackningar fram till genomtänkta och miljösmarta lösningar.

Hans Karlsson på DS Smith blev en självklar deltagare i forumet Förpackningsresan. Han har sedan en längre tid varit den som ansvarat för utveckling och leverans av förpackningar till Postnord. 

I och med Förpackningsresan fick Hans en ny roll; att ge sin syn på förpackningsutveckling som ett sätt att minska miljöpåverkan i kundens grundläggande verksamhet. 

– De frågor som kommit upp är de som vi alltid vill diskutera med våra kunder. Och här känner jag att vi har en viktig uppgift, att driva tänkandet i den riktning som Postnord sätter högst, nämligen att minska luften i alla paket. I vår koncern finns redan en mängd kunskap på området. Vi erbjuder exempelvis flera exempel på hur man med ganska enkla maskinella medel kan anpassa samma låda till flera olika format – en lösning som anammats av tunga och erfarna e-handlare som Elgiganten och Jollyroom.