Corporate Sustainability

Duurzaamheid

DS Smith verplicht zich ertoe het bedrijf op een verantwoordelijke en duurzame wijze te voeren, als getuige van onze visie op corporate responsibility.

Corporate Responsibility

Onze visie omvat:

  • Gezondheid en Veiligheid
  • Het milieu
  • Onze werknemers
  • Onze gemeenschappen.

DS Smith organiseert regelmatig een rondvraag over corporate responsibility als onderdeel van onze standaard operationele praktijk. Dit proces zorgt ervoor dat we een doeltreffend beleid voeren en dat we systemen hebben voor het beheren van reputatierisico's.