Natuur

Wij beschermen en herstellen de natuur.

De biodiversiteit neemt in hoog tempo af. Het is belangrijker dan ooit om actie te ondernemen om de natuurlijke omgeving te behouden waar al het leven op aarde afhankelijk van is.

De circulaire economie is per definitie regeneratief. Ze geeft prioriteit aan het langer in gebruik houden van hulpbronnen en zorgt ervoor dat processen om hulpbronnen te winnen de natuur de ruimte geven om herstellen.

Door verantwoord in te kopen, onze bossen en activiteiten duurzaam te beheren en samen te werken met onze gemeenschappen, verminderen we onze impact op de natuur en stimuleren we biodiversiteit.

In gebieden met watertekorten verminderen we ook de hoeveelheid water die we aan de natuur onttrekken, per ton productie, om de druk op natuurlijke systemen te verminderen.


Onze NOW-doelstellingen:

  • Uiterlijk in 2025 de biodiversiteit in onze eigen bossen meten en verbeteren en onze afhankelijkheid van de natuur beoordelen
  • Uiterlijk in 2025 biodiversiteitsprogramma’s opzetten in al onze papierfabrieken
  • Uiterlijk in 2025 waterbeheerplannen opstellen voor alle papierfabrieken en verpakkingslocaties


Onze NEXT-doelstellingen:

  • Science-based targets stellen om de natuur te herstellen
  • Uiterlijk in 2030 10% vermindering van de intensiteit van wateronttrekking bij fabrieken die risico lopen op waterschaarste, tegenover 2019

 

                                 Hoe brengen we dit in de praktijk? 

Het identificeren en meten van bedreigde en zeldzame soorten in onze bossen in Noord-Amerika  

In samenwerking met de Warnell School of Forestry and Natural Resources van de Universiteit van Georgia heeft ons Noord-Amerikaanse bosbouwteam een driefasig project uitgevoerd om de lokale biodiversiteit te meten en te verbeteren. Er werden in onze bossen verschillende soorten geïdentificeerd als ‘zeer interessant’.
Er werden verschillende tools gebruikt, waaronder de iNaturalist-app, materiaal van het Smithsonian National Museum of Natural History, de Backyard Bird-website en het online systeem voor milieubehoud van de U.S. Fish and Wildlife Service.
Op basis van dit werk zullen we de nieuwste technologie, observatiemethoden en gesprekstechnieken blijven gebruiken om onze bossen proactief te beheren op een duurzame manier die de natuur en de lokale biodiversiteit beschermt.

Nieuwe afvalwaterzuivering bij onze papierfabriek in Zărnești 

In 2022/23 onderging de afvalwaterzuiveringsinstallatie (WWTP) van onze papierfabriek in Zărnești een modernisering ter waarde van € 8,7 miljoen.
Het project, uitgevoerd als onderdeel van een groter moderniseringsproject, zal de onttrekking en het verbruik van zoetwater verminderen en omvatte onder meer de vervanging van rioolsystemen en de verbetering van de waterzuivering.
Door meer hergebruik en recycling van water wordt verwacht dat de veranderingen de wateronttrekking met ongeveer 20% zullen terugdringen.
Bovendien wordt tijdens het proces van afvalwaterzuivering biogas geproduceerd via een aeroob vergistingsproces.
Er zijn plannen om hier een hernieuwbare brandstofbron van te maken als onderdeel van een toekomstige ketelupgrade. Zo kan de hoeveelheid aardgas die nodig is om aan de energievraag van de fabriek te voldoen, verminderd worden.

Ontdek de andere doelstellingen van onze Now & Next duurzaamheidsstrategie