Een ecosysteem bouwen om de Circulaire Economie tot stand te brengen

Wij brengen een gemeenschap van radicale denkers samen en moedigen revolutionaire nieuwe manieren van werken in partnerschap aan.

De overgang naar de circulaire economie zal niet van de ene dag op de andere gebeuren, en zal ook niet door een organisatie alleen kunnen worden gerealiseerd. Er zijn briljante geesten voor nodig om samen te komen als nooit tevoren. Wij nemen het voortouw in een gemeenschap die dit mogelijk kan maken.

De omschakeling van de lineaire naar de circulaire economie is geen optie. De klok tikt door en om de verandering sneller te laten verlopen, bouwen we aan een dynamisch en divers ecosysteem van experts uit ons eigen bedrijfsleven, onze industrie, de overheid, gemeenschappen en daarbuiten.

Bij DS Smith zijn wij een aanjager van oplossingen voor problemen. Wij zijn voortdurend op zoek naar partners en bouwen relaties op die ons zullen helpen langdurige duurzaamheidsuitdagingen op te lossen.

Alex Manisty
Group Strategy Director bij DS Smith

Ons ecosysteem voor samenwerking
Ons ecosysteem voor samenwerking

We veranderen de manier waarop we werken

Het is onze passie om samen te werken, ideeën te delen en nieuwe manieren te verkennen om te innoveren en onze klanten tevreden te stellen.

We breken zowel fysieke als administratieve barrières af, zodat radicaal denken kan gedijen in al onze vestigingen, overal ter wereld. Wij creëren volledig nieuwe innovatieteams en virtuele platforms die een naadloze uitwisseling van informatie en ideeën mogelijk maken, van tekentafel tot directiekamer, van recyclingdepot tot papierfabriek en weer terug. Zo kunnen nieuwe verpakkingsconcepten snel en gemakkelijk worden onderzocht op bijvoorbeeld recyclebaarheid, en kunnen technische vorderingen in onze fabrieken rechtstreeks worden doorgegeven aan onze ontwerpteams om onze circulaire ontwerpprincipes nog effectiever te maken.

  • Dankzij geavanceerde digitale platforms kan ons netwerk van 700 ontwerpers en innovatoren in meer dan 30 landen ideeën in een oogwenk delen. Zo kunnen we verpakkingsconcepten snel en gemakkelijk overnemen, aanpassen en opschalen voor onze lokale markten.
  • Deskundigen van onze divisies Verpakking, Papier en Recycling delen hun ervaring en expertise in ons Recycling Forum, waarbij onderwerpen als moeilijk te recyclen kunststoffen en veranderende wetgeving aan de orde komen. Het Forum zal ook in contact treden met externe verpakkingsproducenten, wetgevers en handelsverenigingen om ons te helpen meer te recyclen, minder te verspillen en de rol te ondersteunen die wij op ons nemen in de 4evergreen alliance.

Samenwerking om blijvende verandering tot stand te brengen

We werden strategisch partner van de Ellen MacArthur Foundation omdat we een partner wilden die ons uitdaagde, ons hielp design en innovatie te stimuleren en het circulaire economie-denken op nieuwe manieren verder in ons bedrijf te verankeren. In mei 2021 vierden we dat we twee jaar samenwerkten met wereldwijde organisaties in het netwerk van de Foundation, zoals Google, Unilever, Renault en de H&M Group, kennis deelden en ons hielpen om onze circulaire economie-agenda verder te stimuleren voor onszelf en voor onze klanten.

Het afgelopen jaar hebben we meegewerkt aan verschillende witboeken en andere publicaties van de Foundation, waaronder 'Financiering van de circulaire economie' en de 'Upstream Innovation Guide'. Wij hebben ons ook aangesloten bij meer dan 50 wereldleiders en een verklaring ondertekend waarin zij zich ertoe verbinden te werken aan een betere groei na de Covid-19-pandemie en waarin zij de circulaire economie centraal stellen in het economisch herstel. We hebben de expertise van The Foundation ook kunnen delen met onze klanten, zoals Mondelēz, die zich bij ons aansloot voor een Circular Economy Innovation Sprint die het momentum, de betrokkenheid en de inzet voor de implementatie van circulaire economie-principes in hun verpakkingsontwerpen heeft versneld.

Wij zijn verheugd om met DS Smith samen te werken bij hun inspanningen om de ontwikkeling en grootschalige toepassing van innovatieve oplossingen te stimuleren. Wij kijken uit naar hun leiderschap als koploper in de overgang naar een circulaire economie

Andrew Morlet
CEO van de Ellen MacArthur Foundation

Wij omarmen mensen of organisaties die anders denken dan wij en wij zijn een partnerschap aangegaan met World Kinect Energy Services om ons energieverbruik te beheren met tactische oplossingen in 26 Europese landen. Door onze energie-inkoop en -gebruik te verbeteren, de efficiëntie te verhogen en de verspilling bij de productie te verminderen, hebben we onze ambitie op het gebied van koolstofreductie kunnen verhogen door ons te verbinden aan het bereiken van Nul-uitstoot in 2050.

We voeren overleg - en we worden geraadpleegd. Naast directe interactie met de overheid dragen we ook bij aan vier zinvolle consulten over de Britse overheidsstrategie voor afval en hulpbronnen, die de stagnerende recyclingcijfers weer op gang helpen brengen en een op feiten gebaseerd stappenplan voor een duurzamere toekomst ontwikkelen.

Wij bundelen onze krachten met leveranciers

Terwijl wij onze positie als toonaangevende leverancier van duurzame verpakkingsoplossingen versterken, werken wij nauw samen met een grote verscheidenheid aan partners om ons aanbod verder uit te breiden.

Wij werken bijvoorbeeld samen met:

  • TemperPack aan ClimaCell®, een volledig hernieuwbare en recycleerbare oplossing die een duurzame thermische isolatiebarrière biedt voor temperatuurgevoelige goederen zoals maaltijdpakketten, bederfelijke kruidenierswaren en medische producten.
  • Touchguard, om een antimicrobiële coating voor verpakkingen te ontwikkelen om een extra beschermingslaag in de waardeketen aan te brengen.
  • Wij zijn ook trots op onze samenwerking met organisaties zoals Aquapak, die werken aan de ontwikkeling van een volledig recyclebaar verpakkingsalternatief voor moeilijk te recyclen kunststoffen. Dit zal de doelstellingen van onze Now & Next Sustainability Strategy ondersteunen, waaronder de productie van 100% herbruikbare of recyclebare verpakkingen tegen 2023.
ClimaCell®, een duurzame thermische isolatiebarrière voor temperatuurgevoelige goederen zoals maaltijdpakketten, bederfelijke kruidenierswaren en medische producten.
ClimaCell®, een duurzame thermische isolatiebarrière voor temperatuurgevoelige goederen zoals maaltijdpakketten, bederfelijke kruidenierswaren en medische producten.

Wij weten dat de verwezenlijking van de kringloopeconomie ons er in toenemende mate toe kan verplichten de grenzen van onze bedrijven opnieuw te overdenken en af te bakenen en wij ondervinden dit reeds nu wij geheel nieuwe gebieden van deskundigheid binnenhalen, zoals robotica.

Wij werken samen met onze klanten

Dankzij partnerschappen kunnen we verpakkingen ontwikkelen die onze klanten helpen meer te verkopen, kosten te verlagen, risico's te beheren en circulair klaar te zijn. Onze relaties hebben ons in staat gesteld om diepgaande industrie- en klantinzichten te ontwikkelen en we hebben voorbeelden van succesvolle klantensamenwerkingen die zich over meer dan 20 jaar uitstrekken.

Today we support many of our customers as they build sustainability directly into their business models. 

  • Wij hebben de gespecialiseerde leverancier van bloemen- en plantenverpakkingen Koen Pack geholpen een volledig controleerbaar en traceerbaar kringloopmodel op te zetten dat van 100% van het karton dat Koen Pack in Nederland recycleert, weer nieuwe dozen maakt.
  • Voor Laithwaites Wine hebben we een volledig traceerbaar gesloten-lusmodel gedemonstreerd voor hun karton dat in hun distributiecentrum aankomt, waarbij plastic wordt verwijderd en meer dan 1.000 ton kartonnen verpakkingen zo lang mogelijk in de toeleveringscyclus blijven.

Veel van onze klanten zijn op zoek naar duurzame oplossingen om hun eigen duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken en grote uitdagingen op te lossen; probleemplastics vervangen, koolstof uit de toeleveringsketens halen of overstappen op efficiëntere recyclingoplossingen. De vragen die ons worden gesteld, gaan niet altijd direct over de Circulaire Economie - maar het antwoord is dat vaak wel.

Door samen te werken met DS Smith gebruiken we ons afval als grondstof voor nieuwe dozen, besparen we grondstoffen en verminderen we de CO2-uitstoot. Het is goed dat deze oplossing bijdraagt aan onze visie om 100% van ons afval om te zetten in nieuwe producten

Robert Kooyman
KAM-Coordinator bij Koen Pack

Met het oog op de toekomst hebben wij FuturesProofing gelanceerd, een spannende digitale ervaring voor onze klanten om hun bedrijfs-, product- en verpakkingsstrategie voor de toekomst te testen. Samen met onze verpakkingsdeskundigen verkennen klanten mogelijke toekomstige werelden, van klimaatscenario's die leiden tot nieuwe eetgewoonten en de vraag naar herbruikbare verpakkingen tot ontbossingsscenario's die leiden tot meer circulaire stromen van materialen en energie. Het komende jaar zullen wij meer klanten uitnodigen om aan deze workshops deel te nemen.

Wij inspireren de volgende generatie

Als onderdeel van onze Nu & Volgende duurzaamheidsstrategie hebben we toegezegd om tegen 2030 5 miljoen mensen te betrekken bij de circulaire economie en circulaire levensstijlen. We zullen dit bereiken via onze gemeenschapsprogramma's en de levering van lesplannen voor scholen en outreach-programma's, zowel face-to-face als via digitale platforms.

  • In Hongarije hebben we bijvoorbeeld samengewerkt met de basisschool Pais Dezső om een nieuw ecoklaslokaal te bouwen.
  • In Nederland hebben wij een educatief pakket ontwikkeld waardoor jaarlijks bijna 200.000 Nederlandse schoolkinderen aan de Circulaire Economie deelnemen.
  • In Roemenië hebben we een educatief programma een educatief programma ontworpen en uitgevoerd voor meer dan 200 kinderen tussen 6 en 10 jaar oud, waarbij ze werden onderwezen over duurzaamheid en de circulaire economie, met als doel op lange termijn de onder het gemiddelde liggende recyclingcijfers van het land te helpen verhogen.
Een eco-klaslokaal met regenwateropvangsysteem, zonnepanelen, organische tuin en compost - een ruimte voor inspirerend onderwijs en stimulering van het eco-bewustzijn
Een eco-klaslokaal met regenwateropvangsysteem, zonnepanelen, organische tuin en compost - een ruimte voor inspirerend onderwijs en stimulering van het eco-bewustzijn

We worden ook geïnspireerd door jong talent

De verkoop via e-handel in Europa is in 2020 met maar liefst 31% gestegen, wat een aanzienlijke impact heeft gehad op de vezels die in ons systeem circuleren.

In het Verenigd Koninkrijk helpt een samenwerking met designstudenten van de Cardiff Metropolitan University ons om radicale ideeën te ontwikkelen die "de laatste mijl van de levering zullen veranderen in de eerste mijl van recycling". Het eerste van deze ideeën staat nu op het punt als proefproject te worden gelanceerd.

De volgende generatie productontwerpers uitdagen om opnieuw na te denken over 'de Last Mile van e-commerce delivery'
De volgende generatie productontwerpers uitdagen om opnieuw na te denken over 'de Last Mile van e-commerce delivery'

Wij engageren ons met onze lokale gemeenschappen

We zijn actief op meer dan 300 locaties over de hele wereld en we vinden het belangrijk om de lokale gemeenschappen waar we deel van uitmaken te ondersteunen.

Al onze medewerkers spelen een belangrijke rol bij het nakomen van de toezeggingen die wij hebben gedaan in onze duurzaamheidsstrategie Now and Next. In de afgelopen 12 maanden hebben in totaal 166 van onze vestigingen zich ingezet voor hun gemeenschappen, met activiteiten van schoolreisjes tot afvalophaalacties die bijna om de dag ergens in onze vestigingen over de hele wereld plaatsvinden.

Een biodiversiteitsproject voor de aanplant van bomen in Porto, Portugal
Een biodiversiteitsproject voor de aanplant van bomen in Porto, Portugal

Hierdoor kunnen wij met trots aankondigen dat wij vorig jaar onze jaarlijkse 2020/21-doelstelling voor maatschappelijke betrokkenheid hebben gehaald.

De toekomst is samenwerking. De toekomst is circulair

De uitdaging om de circulaire economie tot stand te brengen, zal een echte verbintenis tot samenwerking vereisen, net als ons ecosysteem. Het is dan ook geen toeval dat "Working together to deliver" een van de vier pijlers is van de VN-conferentie over klimaatverandering 2021 (COP26), die ook het belang benadrukt van samenwerking tussen regeringen, bedrijven en maatschappelijke organisaties om de uitdaging van de klimaatcrisis aan te gaan.

Of u nu een klant of een leverancier bent, laten we beginnen te praten over de rol die u kunt spelen in ons ecosysteem. Zo kunnen we samen de overgang naar de circulaire economie maken.

Neem contact op voor meer informatie