Mensen & Gemeenschappen

Wij bouwen aan een veilige, diverse en inclusieve werkplek en spelen een actieve rol in onze gemeenschappen.

De circulaire economie is een veelomvattend systeem voor verandering dat niet alleen mogelijkheden biedt om onze ecologische duurzaamheid te verbeteren, maar ook voor een inclusievere groei. Bij het doorvoeren van een systeemverandering dient de overgang rechtvaardig en eerlijk te zijn, waarbij de voordelen breed worden gedeeld

We erkennen dat veilige, diverse en inclusieve bedrijven duurzame bedrijven zijn.

Onze benadering van gezondheid, veiligheid en welzijn ondersteunt onze ambitie om al onze mensen aan het einde van de dag veilig en ongedeerd naar huis te laten gaan. Niets is zo belangrijk.

Via onze werknemersnetwerken vergroten we het bewustzijn van het belang van diversiteit en inclusie. Ook hebben we onze ambitie gedefinieerd om de gender- en etnische diversiteit te vergroten.

Onze locaties spelen een actieve rol in hun gemeenschappen en we streven ernaar de gemeenschappen en klanten die we bedienen te vertegenwoordigen. Door het bewustzijn te vergroten, vaardigheden te ontwikkelen en actie te ondernemen, stellen we onze mensen in staat om de overgang naar een circulaire economie te stimuleren.


Onze NOW-doelstellingen:

  • Uiterlijk in 2025 100% van onze mensen betrekken bij de circulaire economie
  • Elk jaar 100% van onze locaties betrekken bij gemeenschapsactiviteiten
  • Elk jaar de ongevallenfrequentie (AFR) verlagen
  • Uiterlijk in 2025 op alle locaties workshops voor inclusief leiderschap afgerond hebben door alle leiderschapsteams
  • Uiterlijk in 2025 de uitrol van SEDEX SAQ naar alle locaties afronden en passende audits van SAQ’s uitvoeren

Onze NEXT-doelstellingen:

  • Uiterlijk in 2030 tien miljoen mensen bij de circulaire economie en circulaire levensstijlen betrekken
  • Streven naar een Vision Zero  
  • Uiterlijk in 2030 de genderdiversiteit verbeteren naar 40% vrouwen in het directieteam en streven naar andere beschermde eigenschappen
  • De due diligence voor mensenrechten elk jaar blijven verbeteren

 

                               Hoe brengen we dit in de praktijk? 

Campagne Health & Safety in Oost-Europa

In samenwerking met meer dan 30 locaties in 16 verschillende landen organiseerde onze Oost-Europese regio in juni 2022 een Health & Safety maand. Meer dan 5000 medewerkers namen actief deel aan workshops en activiteiten. De campagne werd goed ontvangen en versterkte de boodschap dat iedereen verantwoordelijk is voor het bevorderen van een Health & Safety cultuur.

Werknemersgroepen stimuleren diversiteit, gelijkheid en inclusie (Diversity, Equity & Inclusion, DEI)

Ons LGBTQ+ & Allies Network werd gelanceerd in 2021 en was onze eerste werknemersgroep. Sindsdien heeft de groep een reeks sprekers in de organisatie verwelkomd, nuttige informatiegidsen gecreëerd en DS Smith vertegenwoordigd tijdens Pride-evenementen.
Er volgden nog meer werknemersgroepen, waaronder een Culture and Ethnic Diversity Network, dat een inclusieve werkplek stimuleert, een Gender Diversity Network, dat ervoor zorgt dat de werkplek een veilige en collegiale ruimte blijft, en een Disability and Allies Network, dat de ambitie heeft om de toegankelijkheid te verbeteren en collega’s in staat te stellen ervaringen te delen met betrekking tot lichamelijke beperkingen, geestelijke gezondheid en neurodivergentie.

Eco-klaslokaal in Nagykáta  

Het eco-klaslokaal in Nagykáta op het schoolplein van de Váci Mihály Catholic Primary School werd ontwikkeld met de hulp van meer dan 100 vrijwilligers, met de steun van het DS Smith Charitable Foundation, in samenwerking met het Department of Residential Building Design van de Budapest University of Technology and Economics. Het klaslokaal beschikt over een buitenruimte voor ontwikkelingssessies, milieueducatie en gemeenschapsprogramma’s als aanvulling op het dagelijkse schoolrooster.

Ontdek de andere doelstellingen van onze Now & Next duurzaamheidsstrategie