Koolstof

We maken onze bedrijfsactiviteiten en value chain koolstofarm.

Om de wereldwijde temperatuurstijgingen te beperken tot 1,5 graden in overeenstemming met het akkoord van Parijs, moeten we allemaal onze uitstoot verminderen op korte tijd.

In een koolstofarme, circulaire economie kan de uitstoot worden verminderd door de manier waarop we hulpbronnen gebruiken om producten te maken te verbeteren en door meer gebruik te maken van hernieuwbare energie.

We dragen ons steentje bij door afval te elimineren, materialen in omloop te houden, energie-efficiëntie te verbeteren, te investeren in nieuwe technologieën en over te stappen naar oplossingen voor hernieuwbare energie.

Daarnaast helpen we onze strategische leveranciers om hun eigen science-based targets te stellen en onze klanten om hun koolstofverplichtingen na te komen. Zo zullen we uiterlijk in 2050 net zero emissie  bereiken.

Onze NOW-doelstellingen:

  • Uiterlijk in 2030 de Scope 1-, 2- en 3-broeikasgasemissies met 46% verminderen in vergelijking met 2019
  • Uiterlijk in 2027 100% van onze strategische leveranciers (die 76% van de uitstoot van gekochte goederen en diensten vertegenwoordigen) aanmoedigen om hun eigen science-based targets te stellen

Onze NEXT-doelstellingen:

  • Uiterlijk in 2050  net zero broeikasgasemissies bereiken

 

                              Hoe brengen we dit in de praktijk? 

Afval-naar-energie in onze papierfabriek in Aschaffenburg

In samenwerking met E.ON zal de energievoorziening in onze fabriek in Aschaffenburg uiterlijk eind 2025 aanzienlijk worden opgewaardeerd om aardgas aan te vullen met de verbranding van materialen die niet kunnen worden gebruikt voor papierproductie. De geïntegreerde fabriek zal beschikken over een moderne afval-naar-energieketel, een geautomatiseerde, digitale bediening die AI gebruikt om energie in realtime te optimaliseren, en twee vernieuwde gasgestookte ketels, met toegevoegde ‘toekomstbestendigheid’ om een latere introductie van biobrandstoffen mogelijk te maken. De oplossing zal naar verwachting de afhankelijkheid van aardgas met 25% verminderen. Dat komt neer op een besparing van ongeveer 50.000 ton koolstofdioxide per jaar.

Samenwerking met de klimaatschool van Supplier LoCT

We hebben ons aangesloten bij het Supplier Leadership on Climate Transition (Supplier LoCT) initiatief, een consortium van wereldwijde merken, waaronder enkele van onze belangrijkste klanten. Hiermee willen we onze kleinere strategische leveranciers ondersteunen bij het berekenen van hun koolstofvoetafdruk, het stellen van een science-based target en het implementeren van een emissiereductieprogramma. Maar liefst 95% van de deelnemers aan de klimaatschool van Supplier LoCT bevestigt dat de opdrachten het vermogen van hun bedrijf om vooruitgang te boeken op het gebied van klimaat hebben vergroot.

Ontdek de andere doelstellingen van onze Now & Next duurzaamheidsstrategie