AGENDA-MK.png

Амбалажата влијае на Вашата продажба и добивка

Ние Ви нудиме реални резултати и брзо враќање на вашата инвестиција: зголемена продажбанамалени трошоци и многу поголемо одржливо работење. Заедно, ќе испитаме како вашата амбалажа го поддржува вашиот маркетинг и се поврзува со клиентите во моментот на вистината; како истото можете да го искористите за да ги заштитите Вашите производи и да го сведете отпадот на минимум; и како да го оптимозирате просторот при пакување, складирање и дистрибуција.

Доколку сакате максимално да го искористите Вашата брановидна амбалажа, поставете ја на врвот на Вашата агенда. Прашајте го DS Smith за совет и добиј те пристап до нашиот широк спектар на материјале, дизајнерско искуство и техники за печатење, и направете бенефит од континуираните иновации од нашата мрежа на Impact центри и PackRight центри .  Со знаење и производство на амбалажа во 30 земји низ Европа, можеме да ви помогнме каде и да работите.