WHY-MK.png

Амбалажата има многу повеќе влијание отколку што мислите

Ние Ви нудиме реални резултати и брзо враќање на вашата инвестиција: зголемена продажбанамалени трошоци и  многу поголемо одржливо работење. Заедно, ќе испитаме како Вашата амбалажа го поддржува Вашиот маркетинг и се поврзува со клиентите во моментот на вистина; како истото можете да го искористите за да ги заштитите Вашите производи и да го сведете отпадот на минимум; како можете да го оптимизирате просторот при пакување, складирање и дистрибуција.

Доколку сакате максимално да ја искористите Вашата брановидната амбалажа, контактирајте го DS Smith и дозволете ни да Ви поставиме многу прашања. Ќе добиете пристап до нашите најразновидни материјали, експертизата за дизајн и техниките на печатење, како и придобивките од постојаната иновација во рамки на нашата мрежа од Impact центри и PackRight центри.   Со знаење и производство на амбалажа во 30 земји низ Европа, можеме да ви помогнеме каде и да работите.